On ilmennyt tarvetta lisätä vammaisten perhehoidon valmennukseen neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistamista. Valmennus alkaa syksyllä.

Lisätietoa:
palveluohjaaja Merja Korpela,
puh. 014 266 2493

Perhehoitoa on Keski-Suomessa koordinoitu maakunnallisesti vuodesta 2015. Vuosittain on järjestetty valmennusta kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitajan tehtävästä kiinnostuneille.
On ilmennyt tarvetta lisätä vammaisten perhehoidon valmennukseen neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistamista ja tietoa siitä, miten ne voidaan huomioida perhehoidossa. Neuropsykiatristen oireiden taustalla voi olla esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriö ADHD tai autismikirjon häiriöt.

Omaishoidon vapaiden järjestäminen on välillä haasteellista, koska neuropsykiatrisesti oireileville lapsille tai nuorille suunnattuja hoitopaikkoja on Keski-Suomen alueella hyvin vähän. 

-Omaishoidontuki koostuu omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, heille annettavista vapaista sekä muista palveluista. Omaishoidon vapaan vaihtoehtoja mietittäessä nepsyoireiselle lapselle tai nuorelle, omaishoitajat toivovat kodinomaista hoitopaikkaa, jossa olisi tarvittava tietotaito lapsen tai nuoren ohjaukseen ja sieltä he saisivat myös kavereita, kuvaa omaishoidon palveluohjaaja Jaana Pekkola.

Nepsy-sisältöä valmennukseen

Perhehoitaja Sarita Taipale tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Hän on huomannut työssään, että kehitysvammaisten lisäksi lyhytaikaista perhehoitoa tarvitsevat myös nepsylapset ja -nuoret. Perhehoitajien ennakkovalmennukseen tulee sisältää tietoa neuropsykiatrisista vaikeuksista.

-Meillä vierailevien kehitysvammaisten ja nepsynuorten yhteinen piirre on iso kaverin kaipuu. Perhehoitojaksolla olisi hienoa tarjota yhteisiä hetkiä ja sosiaalisia suhteita. Kun ryhmä on kovin heterogeeninen, toiminnan toteuttamisessa on vaikeaa huomioida lasten ja nuorten tarpeita riittävän yksilöllisesti, Sarita Taipale kertoo.

Kehitysvammaisten perhehoitajiksi aikovien ennakkovalmennus alkaa ensi syyskuussa Jyväskylässä. 
-Tällä kertaa valmennukseen sisällytetään myös nepsy-piirteisten lasten ja nuorten perhehoitajuuteen liittyviä teemoja esiin nousseiden tarpeiden pohjalta, toteaa valmennuskurssin kouluttaja palveluohjaaja Merja Korpela.

Valmennusryhmään otetaan 4-12 valmennettavaa.