Esiopetuksessa olevien lasten fyysistä aktiivisuutta mitattiin ReimaGo-aktiivisuusrannekkeilla puolen vuoden ajan. Tulokset liikuntaa käytetystä ajasta ja kertyneitä askelmääristä yllättävät positiivisesti. 

Lisätietoja:
koordinaattori Sami Talvensola, puh. 014 266 3163

Rannekkeita käytettiin 17 ryhmässä. Keskimäärin eskaripäivän neljän tunnin aikana liikuttiin 3 tuntia 30 minuuttia. Ajasta perusliikettä (reipasta ulkoilua) oli 1 tunti 17 minuuttia, kevyttä liikuntaa (leikit ja pelaaminen) 2 tuntia 3 minuuttia ja vauhdikasta liikuntaa 9 minuuttia.  

-Esiopetuspäivän neljän tunnin aikana askeleita on kertynyt keskimäärin 9000 per lapsi eli yli 4 km, kertoo Liikkuvan varhaiskasvatuksen koordinaattori Sami Talvensola.    

 Ohjattu toiminta, liikkuminen ja lasten omaehtoista aktiivisuutta ja luovuutta lisäävä toiminta on olennainen osa eskaripäivää. Liikkuminen kehittää lasten motoristisia taitoja, fyysistä toimintakykyä ja tukee yleisen oppimisen kuten esimerkiksi tarkkaavaisuuden, vireystilan ja muistin kehittymistä. Oppiminen tapahtuu leikkien, liikkuen, tutkien sekä itseään ilmaisten erilaisissa ympäristöissä. Tavoitteena on, että lapset käyttävät kaikkia aistejaan, liikkuvat, kehittävät muistiaan ja mielikuvitustaan sekä nauttivat oivaltamisesta. 

Valtakunnallisten lasten liikuntasuositusten mukaisesti, alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Liikkumisen tulisi olla lapsen ikätason mukaisesti kevyttä liikkumista, reipasta ulkoilua sekä vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta.