Etähoivayksikössä hoitajat tekevät kotihoidon käyntejä videopuheluyhteydellä. Etähoidolla tullaan korvaamaan soveltuvin osin kotihoidon kotikäyntejä.

Lisätietoa antaa:
palveluesimies Sanna Liljeroos,
puh. 014 266 2223 

Jyväskylän kotihoitoon perustettu etähoivayksikkö aloittaa asiakastyön kesäkuun alussa. Etähoivalla tarkoitetaan sitä, että yksikön hoitajat tekevät kotihoidon käyntejä videopuheluyhteydellä.

-Etäkotikäynti sopii niille kotihoidon asiakkaille, jotka pystyvät toimimaan hoitajan videoyhteydellä antamien ohjeiden mukaan. Muistisairaus ei ole este etähoivan asiakkuuteen, kertoo toiminnasta vastaava palveluesimies Sanna Liljeroos.

Kotihoidon tiimeistä on saatu paljon apua etähoivasta hyötyvien asiakkaiden kartoittamiseen.  
Jatkossa OIVA-keskuksen palveluohjaajat ohjaavat uusia palveluun soveltuvia asiakkaita etähoivan piiriin. 

Etähoidolla tullaan korvaamaan soveltuvin osin kotihoidon kotikäyntejä. Asiakkaan hoitovastuu ei siirry kokonaan etähoivaan, vaan edelleen osa käynneistä toteutuu kotikäynteinä. 

Etähoivaan tarvittavan tablettitietokoneen asiakas saa kotihoidosta. Tarvittaessa asiakkaan kanssa voidaan sopia, että yhteys avataan etähoivayksiköstä käsin. Näin on hyvä toimia silloin, kun asiakas ei itse osaa aloittaa videopuhelua. 

Jyväskylän kaupunki on tehnyt sopimuksen virtuaalisia hoivakeinoja tarjoavan VideoVisit Oy:n kanssa etäpuhelinyhteydestä.

Lääkehoitoa, voinnin seurantaa ja yksinäisyyden torjumista 

Etäyhteyden välityksellä toteutetaan asiakkaan lääkehoitoa ja esimerkiksi diabeteshoitoa ohjeistamalla lääkkeiden otossa, insuliinin pistämisessä ja verensokerin mittaamisessa. Myös ruokailun varmistaminen, kuntoutukselliset käynnit ja sosiaalinen tukeminen videoyhteyden välityksellä onnistuvat.   

-Yksikkö työllistää neljä lähihoitajaa. Pieni työyhteisö takaa asiakkaalle tutut hoitajat, kun henkilöstön vaihtuvuus on pientä, toteaa Sanna Liljeroos. 

Sosiaalisia kontakteja turvallisesti myös korona-aikana  

Etähoivayksikön toiminnan käynnistäminen osuu ikääntyneiden kannalta hyvään aikaan. Koronavirustilanteen aiheuttamien rajoittamistoimenpiteiden vuoksi yksinäisyys on lisääntynyt. Etäyhteydellä asiakas saa turvallisesti yhteyden kotihoidon hoitajaan. Asiakkaan on mahdollista pitää tablettitietokoneen välityksellä yhteyttä myös läheisiinsä. 

Etähoivayksiköstä tehdään videopuhelukäyntejä joka päivä klo 7.00-21.00.   

Asiasanat: