Koronaepidemian aiheuttamia rajoituksia on yhteiskunnassa ryhdytty asteittain purkamaan, joten myös Jyväskylän kaupungin ympäristöterveydenhuollon palveluita palautetaan hallitusti ja vaiheittain takaisin normaalitilaan. Toiminnan normalisoinnissa noudatetaan Ruokaviraston ja Valviran antamia ohjeita.

Lisätietoja:

- ympäristöterveyspäällikkö Hanna Yksjärvi, p. 014 266 2376, hanna.yksjarvi[at]jyvaskyla.fi 
- ajankohtaista tietoa koronaviruksesta: https://www.jyvaskyla.fi/terveys/korona 

Elintarvikevalvonnan, eläinsuojelun, eläintautivalvonnan ja terveydensuojelun välttämättömät ja kiireelliset tarkastukset hoidetaan normaalisti. Suunnitelmallinen tarkastustoiminta aloitetaan vaiheittain. Tarkastuksilla noudatetaan kaikkia muun muassa THL:n (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankoh...) ja TTL:n (https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirusohjeistus) antamia yleisiä ohjeistuksia. Tarkastuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan myös etätarkastuksina. Talous- ja uimavesistä näytteitä otetaan suunnitelmien mukaan.

Eläinlääkintähuollon toimintaohjetta koronapandemiatilanteessa on päivitetty 13.5.2020. Päivitetyt ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/elainlaakintahuollon_toimintaohje_poikkeusoloissa.pdf.

Etätyöt jatkuvat

Ympäristöterveydenhuollon työntekijät jatkavat etätyötä kaupungin linjausten mukaisesti 15.8.2020 asti. He ovat tavoitettavissa puhelimitse sekä sähköpostitse osoitteesta terveysvalvonta@jyvaskyla.fi tai henkilökohtaisista osoitteista, jotka ovat muotoa etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Ympäristöterveydenhuollon toimistolla ei ole asiakaspalvelua. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ymparistoterveys.