Perinteikkäälle ja valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueelle Mannilaan ollaan kaavoittamassa uutta puurakentamista.

Lisätiedot kumppanuushausta: maankäyttöinsinööri Pentti Tiilikainen, p.  014 266 8695, pentti.tiilikainen[at]jyvaskyla.fi 
Lisätiedot asemakaavasta: projektipäällikkö Tuija Solin, p. p. 014 266 5054, tuija.solin[at]jyvaskyla.fi
Lisätiedot olemassa olevista rakennuksista: maankäyttöinsinööri Risto Aavajoki, p. 014 266 0920, risto.aavajoki[at]jyvaskyla.fi

Alustava luonnospiirros suunnittelualueesta. Kuva: Tuija Solin, Jyväskylän kaupunki

Mannisen talon pihapiiriin sijoittuvan kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen ympäristöön soveltuvaa modernia puurakentamista huomioiden alueella sijaitseva, 1800-luvulta peräisin oleva Mannisen talo ja sen jatkokäyttö.

Alueen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 10.3.-7.4.2020. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa yksi asuinkortteli, jossa rakentaminen ryhmittyy kahden pihan ympärille huomioiden alueelle sopiva rakentamisen mittakaava sekä sijoittelu. Asuinrakentamiselle on esitetty uutta rakennusoikeutta yhteensä 2860 kerrosneliömetriä, joka mahdollistaa alueelle 40-50 asuntoa.

Jyväskylän kaupunki hakee nyt kumppania kaavoituksen loppuun saattamiseen ja alueen täydennysrakentamiseen. Kumppani osallistuu alueella sijaitsevan suojellun päärakennuksen uusiokäytön tai kunnostamisen suunnitteluun sekä kaavaluonnoksen työstämiseen kaavaehdotukseksi. 


Hae kumppaniksi

Kumppaniksi haetaan toimittamalla kaupungille vapaamuotoinen hakemus alueen toteuttamisesta kaavaluonnos huomioon ottaen. Hakemukset tulee jättää 12.5.-15.6.2020 välisenä aikana. Hakuajan jälkeen asemakaavanmuutosalue varataan valitulle kumppanille. Asemakaavan vahvistumisen jälkeen valitulle kumppanille luovutetaan alueen rakennusoikeus voimassa olevan vyöhykehinnoittelun mukaisesti.

Kumppanin valinnassa arvostetaan referenssejä aiemmin toteutetuista puurakentamisen korjaus- ja uudisrakentamiskohteista sekä laadukkaita ideoita Mannisen talon uusiokäytöstä ja kunnostuksesta. Tavoitteena on muodostaa korttelista yhtenäinen kokonaisuus, jossa rakennukset ilmentävät modernia puuarkkitehtuuria ja mahdollistavat laadukkaan kaupunkiasumisen perinteikkäässä ympäristössä.

Lisätietoja kumppanuushausta

Kaavan verkkosivut