Jyväskylän Keskustan terveysasemalla on otettu maaliskuussa 2020 käyttöön tekoälyä hyödyntävä palvelu Marevan-verenohennuslääkkeen annosteluun. Palvelua kokeillaan vuoden 2020 loppuun asti.

Verenohennuslääkkeen käyttö vaatii säännöllistä verikoeseurantaa, jonka perusteella lääkeannos määritetään. Tällä hetkellä keskustan terveysasemalla on 550 potilasta, joilla on Marevan-lääkitys. Tekoälyä käyttävän palvelun avulla potilas saa jatkossa tekstiviestillä verikoetuloksen ja päiväkohtaisen ohjeen lääkkeen tablettimäärästä. 

- Tähän saakka terveydenhuollon ammattilaisen työaika on kohdentunut tiedonsiirtoon järjestelmien välillä ja potilaan tavoitteluun puhelimitse. Uusi toimintamalli vapauttaa ammattilaisten työaikaa vastaanottotyöhön, koska palvelu automatisoi rutiinitöitä: Se laskee automaattisesti lääkityksen annostelun, seuraavan laboratoriotutkimuksen ajankohdan sekä tekee automaattisesti tarvittavat potilaskirjaukset. Tämän lisäksi hoitajat seuraavat edelleen potilaiden tuloksia päivittäin ja tavoitteena on näin taata parempi hoidon laatu potilaille, kertoo Keskustan terveysaseman digivastuusairaanhoitaja Noora Sahisalmi.

Palveluun lisätään potilaita vaiheittain, sillä jokaiseen otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä ennen tekstiviestipalvelun käyttöönottoa. Kokeilun perusteella arvioidaan, voidaanko palvelu ottaa käyttöön myös muilla terveysasemilla. Jatkossa mietitään myös, voidaanko tekoälyyn perustuvaa automaattista seurantaa hyödyntää myös muiden sairauksien hoidossa.


Forsante-palvelun toimittaa Valuecode Oy. Palvelu on käytössä useissa kunnissa Suomessa. Jyväskylän kaupunki on aloittanut vuonna 2020 digikokeilutoiminnan, jonka tarkoituksena on kehittää kuntalaisten palveluita digitalisaation keinoin. Digikokeilut ovat myös tapa testata uusia toimintatapoja ja arvioida niiden hyötyjä. Forsante-palvelun kokeileminen on Jyväskylän terveyspalveluiden ensimmäinen digikokeilu.