Jyväskylän keskustan elinvoiman yksi tärkeä osatekijä on siellä asuvat ihmiset. Jyväskylän keskustan kehittämiseksi laaditussa Keskustavisiossa on määritetty, että keskustan asukasmäärää pyritään lisäämään täydennysrakentamalla. Tavoitteena on, että asukkaiden määrä kaksinkertaistettaisiin 15 000 asukkaasta 30 000 asukkaaseen. Keskusta-alueella onkin juuri nyt käynnissä poikkeuksellisen monta kaavahanketta, yhteensä 14. Näistä suurimmalla osalla mahdollistetaan asumispainotteista täydennysrakentamista.

Käynnissä oleviin kaavahankkeisiin voi tutustua vastavalmistuneen videokatsauksen avulla. Videossa esitellään tällä hetkellä vireillä olevat keskustan kaavahankkeet alakaupungilta yläkaupunkiin. Katso videolta, missä ja mitä on suunnitteilla.


Kaupunkisuunnittelun ajankohtaiset kaavahankkeet Jyväskylän keskustassa -video on osa toukokuun aikana julkaistavaa Mitä kuuluu, meidän keskusta? -ajankohtaiskatsausta. Katsauksen tarkoituksena on esitellä keskustan eri kehittämishankkeita ja niiden tämän hetkistä tilannetta aina liikenne- ja liikkumisratkaisuista asumisen, julkisten tilojen ja palveluiden kehittämiseen.

 

Lisätiedot

Keskusta-alueen kaavoitus
- Nana Pentti, asemakaava-arkkitehti, p. 014 266 5043, nana.pentti[at]jyvaskyla.fi
- Mauri Hähkiöniemi, kaavasuunnittelija, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi

Video ja verkkosivut
- Ilona Leikas, erikoissuunnittelija, p. 014 266 8744, ilona.leikas[at]jyvaskyla.fi

Kaupunginosa: