Jyväskylän kaupunginhallitus 11.5.2020

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvari on merkittävä liikuntapaikka koko Keski-Suomen alueella. Vuonna 2019 kävijöitä oli yli 400 000 käyntikertaa. Tasaisesti kasvaneen kävijämäärän vuoksi on viime vuosina muodostunut tarve parantaa kylpyläosaston altaiden monikäyttöisyyttä sekä lisätä AaltoAlvarin vesipinta-alaa. Kylpyläosaston rakenteissa on turvallisuuteen sekä rakenteelliseen kantavuuteen vaikuttavia riskitekijöitä ja myös pintamateriaalit alkavat olla käyttöikänsä päässä. Talotekniset järjestelmät ovat myös käyttöikänsä päässä ja vedenkäsittelyjärjestelmät toimivat kasvaneen kävijämäärän seurauksena ylärajoilla.

Hankkeen tavoitteet
1.Tilojen toiminnallisuuden tavoitteet ja mitoitus
2.Asemakaavoituksen ja kaupunkikuvan tavoitteet
3.Tekniset elinkaari- ja käyttöikätavoitteet
4.Käytettävyyden ja olosuhteiden elinkaaritavoitteet
5.Ympäristötavoitteet, energia ja resurssiviisaus

Alustava aikataulu on seuraava:
- Suunnittelu kesäkuu 2020 alkaen, kesto noin 1 vuoden hankepäätöksestä
- Rakentaminen, aikataulu ja vaiheistus täsmennetään toteutussuunnittelun aikana
Vaihe 1, heinäkuu 2021 – maaliskuu 2023
Vaihe 2, huhtikuu 2023 – joulukuu 2024
Vaihe 3, tammikuu 2025 – elokuukuu 2026
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että:
- Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma ja sen kustannukset 18 500 000 € (alv 0 %) hintatasossa 95,0/8.2019 hyväksytään.
- nykyisen kuntosalin toiminnan siirtämisestä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä vuokrattavaan U1-osaan päätetään erikseen hankkeen jatkosuunnittelun edetessä ja kaupungin talouden reunaehtojen selventyessä vuoden 2021 loppuun mennessä.

Hietajärvenranta, Tikkakoski, asemakaavan muutos sekä sitovan tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Tavoitteena on mahdollistaa Tikkakosken keskustaan pienimuotoisen ja omaleimaisen asuinkorttelin rakentaminen. Asemakaavalla turvataan myös viereiset lähivirkistysalueet ja -reitit.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/988

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus ja siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 4.5.2020 tarkistetussa muodossa.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaup...

Jyväskylän kaupunginvaltuusto 11.5.2020

Norolan asemakaava sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavalla mahdollistetaan uuden omaleimaisen kerrostalopainotteisen asuinalueen toteuttaminen Palokan aluekeskukseen.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1008

Valtuutettu Ilona Helle (Vihr) esitti mm. Ari-Pekka Liukkosen (Vihr) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että rakennusten sijoittelu ja määrä hoidetaan siten, että kohteessa lehtoalueet säilyvät.

Äänin 44-23 kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 20.3.2020 tarkistetussa muodossa sekä asemakaavaehdotukseen liittyvät rakentamistapaohjeet.

Ilona Helle ja useat muut jättivät päätökseen eriävät mielipiteensä.

Kypärätie 4 asemakaavan muutos

Asemakaavalla mahdollistetaan asuinkerrostalon rakentaminen purettavan toimistorakennuksen paikalle. Suunnittelualue sijaitsee maakunnallisesti arvokkaalla Kypärämäen esikaupunkialueella. Suunnittelualue sijaitsee Vesangantien ja Kypärätien risteysalueen läheisyydessä. Alue on osa Kypärämäen asuinaluetta ja se sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta luoteeseen.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1032

Valtuutettu Jorma Holmstedt Holmstedt (Kesk.) esitti mm. Irma Hirsjärven (Vas.) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Äänin 49-18 kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 17.3.2020 tarkistetussa muodossa.

Jorma Holmstedt ja useat muut jättivät päätökseen eriävät mielipiteensä.

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/esityslistat-j...


Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen,  p. 044 2848 504