Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit sekä kouluterveydenhoitajat ovat tukemassa oppilaiden kouluun palaamista sekä kesän käynnistymistä. 

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut, puh. 014 266 1803 
osastonhoitaja Terhi Seppälä, kouluterveydenhuolto, puh. 014 266 3763 

Jyväskylän kaupungin koronasivu 

Jyväskylän perusopetuksen koronasivu
 
Jyväskylän kouluterveydenhuolto

Kouluun palaaminen, lähestyvä kesäloma, koronaepidemia, kaverisuhteet, yksinäisyys tai muut asiat voivat askarruttaa ja aiheuttaa huolta ja ahdistusta koululaisessa tai vanhemmissa. Oppilas- ja opiskelijahuollon kuraattorit, psykiatriset sairaanhoitajat, psykologit sekä kouluterveydenhoitajat ovat tukemassa oppilaiden kouluun palaamista sekä kesän käynnistymistä. 

Eri maiden terveysviranomaiset ovat verranneet tietoja koronavirusepidemian leviämisestä eri ikäryhmissä. Maailmalla sekä Suomessa kerättyjen tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttama sairastuminen on lapsilla hyvin lieväoireinen. Lapset eivät myöskään tartuta juurikaan tautia tai levitä sitä aikuisiin.  

Oppilashuollon yksilökäynnit lähitapaamisina 14.5 alkaen, laajennetut puhelinajat säilyvät juhannukseen asti 

Suomen hallituksen linjaus perusopetuksen koulujen avaamisesta 14.5. tuo myös oppilashuollon kuraattorit ja psykologit takaisin kouluille.  Fyysisinä tapaamisina toteutetaan 14.5. alkaen yksilötapaamiset. Monialaiset tapaamiset (MAR), yhteisölliset oppilashuoltoryhmät (KOR), konsultaatiot ja perhetapaamiset toteutetaan edelleen etäpalveluna. Laajennetut puhelinajat säilyvät 18.6. saakka.  

Kuraattorit ja psykologit ovat koululla sovittujen yksilötapaamisten mukaisesti. Eri koulujen välillä liikkumista saman päivän aikana pyritään välttämään.  

-Siirrymme etäpalvelusta takaisin koululle ja olemme paikalla ja kuulolla, kun oppilaat palaavat ja mahdolliset oppilashuollolliset tarpeet ilmenevät. Autamme koulun henkilökuntaa tunnistamaan ne oppilaat, joiden monialaisen tuen tarve on lisääntynyt etäopetusjakson aikana. Tuomme osaltamme kouluyhteisöihin rauhaa ja vakautta, tunnetta siitä, että tästäkin selvitään, sanoo palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi oppilas- ja opiskeluhuollon palveluista.  

Yksilötapaamisiin osallistutaan vain terveenä ja käsihygieniasta pidetään hyvää huolta. Jos oppilas kuuluu perussairautensa vuoksi riskiryhmään tai hänen lähipiiriinsä kuuluu riskiryhmäläinen, arvioidaan oppilashuollon lähipalveluun osallistuminen tapauskohtaisesti yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.  

Kouluterveydenhuollon tarkastukset käynnistyvät kouluilla 

Kouluterveydenhuolto toimii toistaiseksi vain ajanvarauksella. Tarvittaessa ajan voi varata keskitetystä puhelinpalvelusta arkisin klo 8-14 numerosta 050 308 7324.   
Kouluilla käynnistetään terveystarkastuksia ja kouluterveydenhoitaja on tarkastusajoista yhteydessä perheisiin.   
 
 

Asiasanat: