Havainnekuva suunnittelualueesta ja lähiympäristöstä Kyllikinkadun suunnasta. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy


Harjun kaupunginosaan, Puutarhakatu 16:een kaavaillaan arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön soveltuvaa uudisrakentamista. Tontilla vapaaseurakunnan käytössä olleen kirkkorakennuksen ja pysäköintialueen paikalle esitetään kaavaluonnoksessa viisikerroksista asuinkerrostaloa. Rakennus sijoittuisi tontille Puutarhakadun suuntaisesti ja mahdollistaisi asumisen 25-30 uudelle asukkaalle. Pysäköinti tontilla toteutettaisiin osin maantasopysäköintinä ja osin pysäköintialueen päälle rakennettavalla kansipihalla.

Vapaakirkko-rakennuksen purkamisedellytyksiä on selvitetty kaavaratkaisua valmisteltaessa erilaisin tutkimuksin ja selvityksin. Vuonna 1961 valmistuneen rakennuksen kuntotutkimuksissa on todettu laajoja vaurioita, joiden takia vaatisi varsin mittavia korjauksia.  Rakennuksen tiloista suuri osa on kellarikerroksessa, jossa vaurioiden korjaus vaatisi maanalaisten rakenteiden purkua lähes kokonaisuudessaan. Korjaukset edellyttäisivät myös muutoksia julkisivuun. Kaavaratkaisussa Vapaakirkko-rakennusta ei esitetä säilytettäväksi.

Kaavaluonnoksesta pidetään asukastilaisuus Teams-verkkokokouksena keskiviikkona 27.5.2020 klo 17 alkaen. Linkki kokoukseen sekä ohjeet siihen liittymiseen löytyvät kaavan verkkosivuilta.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot kaavamuutoksesta: kaavasuunnittelija Virva Hannula, p. 014 266 7626, virva.hannula[at]jyvaskyla.fi
Lisätiedot verkkokokouksesta: erikoissuunnittelija Ilona Leikas, p. 014 266 8744, ilona.leikas[at]jyvaskyla.fi

Täydennysrakentamista Palokkaan

Palokassa Saharisentiellä mahdollistetaan kaavamuutoksella rivi- tai pienkerrostalojen rakentaminen. Suunnittelualueen pohjoislaidasta on purettu 1970-luvulla valmistunut omakotitalo ja sen piharakennus, joiden tilalle kaavaluonnoksessa esitetään uudisrakentamista. Rakentamiselle on esitetty kaavaehdotuksessa erilaisia vaihtoehtoja: se voi koostua joko yhdestä rivitalosta tai kahdesta pistemäisestä pienkerrostalosta autokatoksineen.
Lisää kaavamuutoksesta


Urheilutoimintaa Heikkilään

Matinmäentiellä sijaitsevan tenniskentän kaavamuutos kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttävänä. Muutoksella mahdollistetaan urheilutoiminnan kehittäminen sekä esitetään toiminnan vaatiman ajoneuvoliittymän sijoittumista Haanpääntielle.
Lisää kaavamuutoksesta

- - - - 

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja puolestaan julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.