Lisätietoja 

harrastuskoordinaattori Elisa Pursiainen  
p. 014 266 9053, elisa.pursiainen[a]jyvaskyla.fi 

Jyväskylän kaupunki jakaa avustusta lapsen tai nuoren viikoittaiseen ohjattuun harrastamiseen.  Kaupunki on saanut hankerahoitusta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta, jonka avulla harrastamista tuetaan. Tukea voi hakea alkavaan tai olemassa olevaan harrastukseen, joka tapahtuu hankkeessa mukana olevassa liikunta- tai urheiluseurassa. Harrastustuki on tarkoitettu vuonna 2005–2013 syntyneille jyväskyläläisille lapsilla ja nuorille, joille perheen taloudellinen tilanne on este liikunnan harrastamiselle.  

Tukea voidaan myöntää enintään 50 euroa kuukaudessa per harrastaja ja kokonaisuudessaan yhden harrastajan tukikatto on 500 euroa. Tuettavalle harrastusmaksulle ei ole alarajaa. Harrastustuen haku on auki ja sitä voi hakea maaliskuuhun 2021 asti. Tukihakemukset käsitellään sen mukaan, kun ne saapuvat käsittelyyn. Tukea voi hakea etukäteen talvikaudelle 2020–2021 sekä myös takautuvasti alkuvuodelle 2020. 

Kohderyhmän määrittelyssä suuntaa antavana  kehyksenä toimivat varhaiskasvatuslain tulorajat. Vähävaraisuus ymmärretään kuitenkin monitahoisena ilmiönä, jota ei voi määritellä yksiselitteisesti kuukausiansioiden perusteella ja tilannetta arvioidaan tapauskohtaisesti. Oleellista on perheen oma arvio siitä, että taloudellinen tilanne on este harrastukselle. 

Tavoitteena pysyvä toimintamalli

Harrastustukihankkeen rahoitus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta, jolla tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamista liikunta- tai urheiluseurassa. Jyväskylän kaupunki toteuttaa hankkeen monialaisena ja poikkihallinnollisena yhteistyönä. Hanketta koordinoi liikuntapalvelut, mutta mukana ovat myös kaupungin nuorisopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö. Kaupungin ulkopuolisena toimijana mukana on Keski-Suomen Liikunta (KesLi) ry sekä yli 20 yhteistyöseuraa. 

Hanke vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastamisen tukemiseksi on ensimmäinen Jyväskylän kaupungin organisaatiossa. Vuoden 2020 aikana toimintaa pilotoidaan ja pyritään luomaan pysyvä toimintamalli, jota Jyväskylän kaupunki voi jatkaa myös hankkeen jälkeen. Harrastustuen on tarkoitus olla osa laajempaa harrastamisen mallia, jonka yhteyteen luodaan tänä vuonna myös harrastuskoordinaattorin toimenkuva. 

Hankkeen lisätiedot ja mukana olevat liikunta- ja urheiluseurat hankkeen verkkosivuilla.