Valtion myöntämää yksinyrittäjän tukea on hakenut 5.5. mennessä yhteensä 800 yksinyrittäjää Jyväskylästä ja Laukaasta. Maksatukseen näistä on mennyt tähän päivään mennessä 186 hakijan tuet ja hakemuksia on käsitelty yhteensä 278. Yksinyrittäjän tuen haku käynnistyi Jyväskylässä ja Laukaassa 17.4. ja tuen hakeminen on mahdollista 30.9. saakka.

Lisätiedot:
Risto Kovala 
yrityspalvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki, Business Jyväskylä 
050 365 0012, risto.kovala@jyvaskyla.fi  

Kun tukihakemus on toimitettu kaikkien tarvittavien tietojen ja liitteiden kanssa Jyväskylän kaupungille Business Jyväskylän kantaan, on käsittelyaika noin kaksi viikkoa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Asiakkaita autetaan myös henkilökohtaisesti Business Jyväskylän asiakaspalvelunumerossa 014 266 0138, johon tuleekin runsaasti kysymyksiä tukiin liittyen. Kaikki neuvoa tarvitsevat asiakkaat palvellaan ja neuvojiin saa tällä hetkellä hyvin yhteyden.

– Hyväksytty rahoituspäätös lähetetään yrittäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen ja maksu tilitetään yrittäjän ilmoittamalle pankkitilille, kertoo yrityspalvelupäällikkö Risto Kovala Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä Business Jyväskylästä. Yrittäjiltä on tullut jonkin verran yhteydenottoja, joissa on kyselty tukien riittävyydestä ja siitä, riittävätkö rahat vain nopeimmille hakemuksen tekijöille. Tässä vaiheessa rauhoittelisin hakijoita, sillä haun ensimmäisten päivien jälkeen hakemusmäärät ovat tasaantuneet ja näyttää siltä, että rahat riittävät, Kovala jatkaa. 

Tukikriteereihin muutoksia

Työ- ja elinkeinoministeriö TEM on tehnyt muutoksia tuen myöntämisen kriteereihin. Tärkein niistä on eläkeläisten mahdollisuus saada yksinyrittäjän tukea. TEM:n tarkennusten mukaan eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle. Business Jyväskylä ottaa eläkeläisiltä tulleet hakemukset uudelleenkäsittelyyn tämän päätöksen myötä. Uutta hakemusta ei siis tarvitse lähettää. Lue muutoksista TEM:n sivuilta

Tukirahaa riittää hyvin

TEM on myöntänyt Jyväskylän kaupungille yhteensä 5 150 000 euroa yksinyrittäjien tukemiseen. Kukin kaupunki on saanut valtion kokonaistukipotista myönnettäväkseen yksinyrittäjien määrään sidotun osan. Yksinyrittäjiä Jyväskylässä on 4131. Yksinyrittäjän toimintatuki on määrältään 2000 euroa ja tukea haetaan yrityksen kotipaikkakunnasta. 

Hakemuksen perusteellinen täyttäminen nopeuttaa käsittelyä – muista kaikki liitteet

Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä niin nopeasti kuin mahdollista, mutta käsittelyssä tulee varmistua tuen tarpeellisuudesta ja oikeellisuudesta. Hakemuksen perusteellinen täyttäminen ja kaikkien liitteiden mukaan liittäminen nopeuttavat käsittelyn tekemistä. Ensisijaisesti hakemukset toivotaan tehtävän sähköisinä, koska niiden käsittely on nopeampaa ja näin ollen tuet saadaan myös nopeammin maksuun. 

Tuen saamiseksi yrittäjän tulee osoittaa, että hänen taloudellinen tilanteensa on 16.3.2020 jälkeen heikentynyt koronaviruksen takia ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Yrityksellä ei ole saanut olla taloudellisia vaikeuksia ennen koronakriisiä.

Hakemuksista on puuttunut jonkin verran olennaisia tietoja ja liitteitä. Niiden tarkastaminen ja pyytäminen hidastavat käsittelyä. Monesta hakemuksesta on puuttunut 16.3.2020 jälkeisen myynnin heikentymisen osoittaminen, joka on tuen saamisen perusedellytys. Tämä voidaan todentaa hakemuksen mukaan liitettävillä tulosraporteilla, jäljennöksillä kirjanpidosta tai tiliotteilla. Yritystoiminnan on pitänyt olla myös kannattavaa ennen koronaepidemiaa, jolloin verovelkatodistus tai Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi on oleellinen liite. 

– Näitä liitteitä tarvitaan, jotta voimme todentaa yrityksen liikevaihdon laskun johtuvan koronapandemian vaikutuksista. Jos jostain syystä asiat eivät tule ilmi näistä asiakirjoista, voi yrittäjä kirjata lomakkeeseen oman selvityksen tilanteesta. Mikäli yrittäjä kuitenkin unohtaa liitteen tai hakemuksessa on selvitettävää, meiltä Business Jyväskylästä ollaan aina yrittäjään yhteydessä ja hoidetaan hakemus käsittelykuntoon, Kovala kertoo.  

Hakemukseen mukaan liitettävät asiakirjat:

- Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
- Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet vuonna 2020
- Verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Kaikki toimintatukeen liittyvä olennainen tieto ja linkki hakemuslomakkeeseen löytyvät osoitteesta: https://www.businessjyvaskyla.fi/yksinyrittajan-tukirahoitus
Lisätietoja yksinyrittäjän tuesta saa myös Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta: https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista