Maksuhyvityskäytäntö jatkuu 11.8.2020 saakka.

Lisätietoja:   
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269   
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198 

Jyväskylän varhaiskasvatuksen varautuminen koronavirukseen -nettisivu 
Tietoa koronaviruksesta Jyväskylässä -nettisivu 

Suomen hallitus päätti 29.4.2020, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet puretaan 14.5. alkaen. Vaikka rajoituksia puretaan, Jyväskylässä maksuhyvityskäytäntöä jatketaan 11.8.2020 saakka, jos lapsi ilmoitetaan etukäteen poissaolevaksi tällä ajalla.  Jos lapsi on ilmoitettu poissaolevaksi, eikä palaa varhaiskasvatukseen ennen 11.8., asia on tältä osin kunnossa. 

Jos lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta ajalla 14.-31.5. pyydetään huoltajia ilmoittamaan tarpeesta perjantaihin 8.5. mennessä. Näin pystytään varautumaan palvelutarpeeseen ja avaamaan tarvittaessa lisää päiväkoteja kevään ja alkukesän ajalle. Ilmoitukset tehdään lapsen omaan ryhmään tekstiviestillä tai soittamalla ryhmän puhelinnumeroon.  Tällä hetkellä auki olevat päiväkodit sekä toukokuussa mahdollisesti avattavat päiväkodit ovat toiminnassa juhannukseen 18.6.2020 saakka.  

Varhaiskasvatuksen tarve ajalla 1.6. - 11.8.2020 


Jyväskylän varhaiskasvatuksen asiakkaita on ennakkoon pyydetty ilmoittamaan lapsen varhaiskasvatuksen kesäajan tarpeesta myös perjantaihin 8.5. mennessä. Juhannuksen jälkeen avoinna olevien päiväkotien lukumäärää arvioidaan lasten hoidon tarpeen perusteella ottaen huomioon lasten, perheiden ja henkilöstön turvallisuus. 22.6.-31.7. avoinna olevat päiväkodit päivittyvät varhaiskasvatuksen toimintavuosi ja loma-ajat -nettisivuille

Ohjeistusta varhaiskasvatukseen koronaepidemian aikana   

Eri maiden terveysviranomaiset ovat verranneet tietoja koronavirusepidemian leviämisestä eri ikäryhmissä. Maailmalla sekä Suomessa kerättyjen tietojen mukaan koronaviruksen aiheuttama sairastuminen on lapsilla hyvin lieväoireinen. Lapset eivät myöskään tartuta juurikaan tautia tai levitä sitä aikuisiin. Tutkimustiedon valossa asiantuntijat ovat nähneet, että varhaiskasvatuksen ja opetuksen avaaminen on turvallista. Jos lapsi kuuluu perussairautensa vuoksi riskiryhmään, vanhemmat arvioivat, onko varhaiskasvatukseen siirtyminen välttämätöntä. Mikäli vanhempi haluaa keskustella terveydellisistä riskeistä siirtymisessä varhaiskasvatukseen, tulee hänen olla yhteydessä lapsen hoidosta vastaavaan terveydenhuollon ammattilaiseen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat antaneet 29.4.2020 ohjeen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana. Lapset ja aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.  Varhaiskasvatukseen tullaan vain terveenä. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, siirretään oireinen lapsi välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Jos lapsella tai muilla perheenjäsenillä on oireita, ollaan yhteydessä omalle terveysasemalle ja toimitaan sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti. Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään.