Jyväskylän kaupunki valmistelee sopimusta, jolla yritysten perustamisneuvontapalvelut ostetaan jatkossa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialta. Yritysten perustamisneuvontapalvelut käynnistyisivät Gradian tuottamana 3.8.2020. Muutoksen myötä asiakkaat tulevat saamaan monipuolisen ja laajan palvelukokonaisuuden. Yrittäjävalmiuksien ja yrittäjyysosaamisen nosto ovat keskeisiä teemoja uudessa toimintamallissa.

Lisätiedot:

Anne Sandelin, elinkeinojohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 040 581 9958, anne.sandelin[at]jyvaskyla.fi
Anu Tokila, kehittämisjohtaja, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, p. 040 341 5141, anu.tokila[at]gradia.fi
Kaija Haapasaari, yksikönjohtaja, Liiketoiminta ja työelämäpalvelut, 040 341 5180, kaija.haapasaari[at]gradia.fi

Jyväskylän kaupunki ja Gradia ryhtyivät valmistelemaan perustamisneuvontapalveluiden siirtoa Gradialle, kun sopimus perustamisneuvontapalveluiden ostosta Keski-Suomen Uusyrityskeskuksen kanssa päättyy 30.6. Gradia neuvottelee neuvontapalveluiden tarjoamisesta myös muiden kuntien kanssa. 

– Työllisyyden kuntakokeilu tulee muuttamaan palvelurakenteita ensi vuoden alusta ja muun muassa starttirahakäytännöt muuttuvat. Kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaille polku yrittäjyyteen on entistä yleisempi ja yhteistyötä tehdään jo nyt vahvasti Gradian kanssa työllisyyden hoidossa. Toimintaympäristö on muutoksessa ja näihin muuttuneisiin tarpeisiin etsimme parhaiten vastaavia palveluita ja palveluntarjoajia. Haluamme tarjota saumattoman polun yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen, mikä parantaa yritysten elinvoimaa myös tässä poikkeustilanteessa, kertoo muutoksen taustoista elinkeinojohtaja Anne Sandelin Jyväskylän kaupungilta.

Neuvontapalvelua laajan verkoston ja osaavan henkilöstön kanssa

Gradian tuottamiin perustamisneuvonnan palveluihin kuuluvat mm. henkilökohtainen neuvontapalvelu ja ryhmämuotoiset palvelut, liikeideoiden ja yrittäjävalmiuksien arviointi, kannattavan toiminnan edellytysten ja toiminta-alueen kilpailutilanteen arviointi sekä yritystoiminnan käynnistämisen neuvonta ja ohjaus.

Lisäksi Gradia tarjoaa asiakkaiden osaamisen kehittämisen tueksi erilaisia kehittämis- ja koulutuspalveluita sekä mahdollistaa alueellisten yhteistyökumppanuuksien kautta laajan palveluverkoston. Yritystoimintaa suunnittelevan henkilön osaamista voidaan tukea esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinnon tai useiden yksittäisten tutkinnon osien avulla. Gradian laaja koulutustarjonta mahdollistaa myös vaihtoehtoisten urapolkujen rakentamisen.
 
–Teemme tälläkin hetkellä yhteistyötä yli 2500 yrityksen kanssa. Laajat verkostomme, koulutustarjontamme sekä palkittu yrittäjyysmallimme mahdollistavat parhaan mahdollisen neuvontapalvelun tuottamisen asiakkaillemme. Tuemme vuosittain yli 500 opiskelijaa heidän liikeideansa kehittämisessä, joten palveluiden laajentaminen uusille asiakasryhmille on luontevaa, kertoo Gradian kehittämisjohtaja Anu Tokila

Gradia palkkaa uutta henkilöstöä neuvontapalveluita varten. 

– On tärkeää, että yrittäjyyttä suunnittelevia auttavat yrittäjyyden ja neuvonnan ammattilaiset. Rekrytoimme loppukevään aikana yritysneuvojia, joilla on osaamista ja kokemusta yritysneuvonnasta ja sparrauksesta. Lisäksi uusien yrittäjien tukena toimivat Gradian nykyisen henkilöstön yrittäjätaustaiset ja yritysten osaamisen kehittämisestä vastaavat henkilöt, kertoo yksikönjohtaja Kaija Haapasaari Gradia Jyväskylän Liiketoiminta ja työelämäpalvelut -yksiköstä, johon uusi perustamisneuvontapalvelu sijoittuu.

Kesän ajan uusien yritysten perustajia neuvotaan ja autetaan henkilökohtaisesti Jyväskylän kaupungin Business Jyväskylän palvelunumerossa 014 266 0138. Puhelinpalvelu on auki arkisin koko kesän.