Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Väliaitankatu 7 asemakaavan muutos)

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on määräajassa jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kokouksessa esitetyn lausunnon sekä vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä perusteettomana. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Koivutie 2 asemakaavan muutos

Suunnittelualue, Koivutie 2, sijaitsee Palokan keskustassa. Alueelta on palanut liikerakennus ja tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Kaavamuutoksen tavoitteena mahdollistaa tontille kahden asuinkerrostalon ja erillisen vähittäistavarakaupan toteutuminen.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1041

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 18.10.2019 tarkistetussa muodossa.

Tiedonantotilaisuudet 27.4.2020

Kaupunginhallitus merkitsi asiat tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuudet kaupunginvaltuustolle Koronavirukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja Jyväskylän sydän -projektin ajankohtaisista asioista valtuuston kokouksen 27.4.2020 jälkeen.


Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat:
https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/kaupunginhallitus/jyvaskylan-kaup...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: