Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten väestön koronanäytteenottoa lisätään suuren kysynnän vuoksi edelleen.

Lisätietoja:

vastaava lääkäri Ilkka Käsmä,
p. 050 522 0486

avoterveydenhuollon palvelujohtaja Hanna Vihavainen,
p. 050 520 9868  

avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka,
p. 050 311 8507


Omaolo-oirearviopalvelu

Omaolo-palvelussa voit tehdä mm. koronavirustaudin oirearvion.  

Jyväskylän perusterveydenhuollossa näytteitä otetaan jatkossa Kyllön terveysaseman lisäksi myös Palokan terveysasemalla. Hankasalmen ja Uuraisten väestön testaaminen aloitetaan liikkuvan yksikön avulla. Puhelimessa tehtävän hoidontarpeen arvioinnin perusteella kriteerit täyttävä potilas ohjataan testiin siihen yksikköön, johon potilas pääsee kulkemaan ja jossa on kullakin hetkellä tilaa näytteenottoon.  

Näytteitä otetaan vain niiltä henkilöiltä, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita (mm. kuume, hengenahdistus, maku- ja hajuaistin katoaminen, ripuli sekä yskä) ja jotka ovat altistuneet tartunnalle. Ensi sijaisena näytteenottoryhmänä ovat riskiryhmiin kuuluvat potilaat sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö. Lisäksi näytteitä otetaan kiireellisen hoidon potilailta, joilla on voimakkaita hengitystieinfektio-oireita. Näytteenottoon pääsee vain puhelimessa tehtävän hoidontarpeen arvioinnin sekä lääkärin tai sairaanhoitajan lähetteen perusteella. Oireettomille henkilöille tai kotona lieviä oireita sairastaville ei testejä tehdä. 

Kyllössä ja Palokassa näytteitä otetaan joko erillisillä infektiovastaanotoilla tai niin sanottuna drive in -testauksina, joissa omalla autolla paikalle tulevalta potilaalta näyte otetaan heidän autoissaan. Hankasalmen ja Uuraisten näytteet otetaan terveysaseman pihalla drive in -testauksena puhelimessa sovittavina ajankohtina. Liikkuva yksikkö suorittaa tarvittaessa testausta myös ikääntyneiden ja muiden riskiryhmien asumisyksiköissä kolmen kunnan alueella. 

Näytteenottoon vain puhelimessa tehtävän hoidontarpeen arvioinnin perusteella – ilman varattua aikaa näytteenottoon ei tule saapua

Näytteitä otetaan Kyllön ja Palokan terveysasemilla arkisin kello 8-16 välisenä aikana. Viikonloppuna näytteenotto toimii Kyllön terveysasemalla kello 8-14.15. Liikkuva yksikkö käy Hankasalmella ja Uuraisilla tarpeen mukaan. Viikonloppuna ei näytteenottoon voi varata erillisiä aikoja vaan sinne ohjataan loppuviikon aikana niitä henkilöitä, joita ei arkipäivinä ole ehditty ottaa vastaan. 

Näyte otetaan aina puhelimessa tehtävän hoidontarpeen arvioinnin perusteella. Oireileva potilas soittaa arkisin kello 8-16 kaupungin koronaneuvontanumeroon 014 266 0133.  Potilas haastatellaan puhelimessa. Mikäli kriteerit näytteenotolle täyttyvät, hänelle tehdään lähete näytteenottoon. Potilas saa vielä tämän jälkeen erillisen soiton ja kutsun näytteenottoon. Tarkasti sovittavalla aikataululla varmistetaan se, että hoitohenkilökunta ottaa potilaat vastaan asianmukaisesti suojautuneena eikä kontakteja muihin terveysasemalla oleviin potilaisiin pääse syntymään. Näytteenottoon ei saa saapua missään tilanteessa julkisilla kulkuvälineillä. 

Ilta-aikaan oireellinen potilas soittaa Keski-Suomen keskussairaalan päivystysapuun numeroon 116 117, josta hänet ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Terveysasemalle tai keskussairaalan päivystykseen ei missään tilanteessa tule lähteä omin päin kyselemään näytteenottoa vaan näytteenotosta sovitaan aina puhelinsoitolla. 

Näytteenoton tulosten saaminen kestää noin 1-3 vuorokautta. Tulosten odottelun ajan tulee pysyä visusti kotona karanteenissa ja ulos saa lähteä vasta, kun varmuus negatiivisesta testituloksesta ilmoitetaan puhelimessa. 

Oireita ja tartunnan todennäköisyyttä voi arvioida myös Omaolo-verkkopalvelussa

Omia oireita ja tartunnan todennäköisyyttä voi arvioida verkossa Omaolo-palvelussa. Omaolon oirearvio on tarkoitettu koronavirustartunnan todennäköisyyden arviointiin sekä antamaan neuvoja hoidon tarpeen arvioinnista ja infektion leviämisen estämisestä.