Tutustu kaupunkirakennelautakunnan kokouksen esityslistan liitteineen. Esityslistan voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan kokousta seuraavana perjantaina.

Havainnekuva suunnittelualueesta Ritopohjantien suunnasta. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy

Palokan keskustassa, tulipalossa tuhoutuneen K-Marketin tontille on suunnitteilla asumista sekä uusi päivittäistavarakauppa. Kaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen ja on tiistaina 21.4. kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan kahden asuinkerrostalon rakentuminen Kauppakujan varteen. Kaavaratkaisussa mahdollistetaan uuden päivittäistavarakaupan rakentaminen torin laidalle. Myös asuinkerrostalojen katutasolla oleviin kerroksiin on mahdollista sijoittaa liike- ja toimistotilaa. Kaavaratkaisuun ei ole tullut ehdotusvaiheen jälkeen muutoksia. Kaavahanke on vaikutuksiltaan merkittävä, ja sen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mari Raekallio, p. 014 266 5047, mari.raekallio[at]jyvaskyla.fi


Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttävänä on myös Köhniön uimarannan parkkialueen kaavamuutos, jolla halutaan parantaa pysäköintiä Erämiehenkadun varressa.
Lisää kaavamuutoksesta

Asumisen kaavoja ehdotusvaiheeseen

Miltonin hotellista tunnetulla tontilla Hannikaisenkatu 27-29:ssä käynnissä oleva täydennysrakentamisen kaavamuutos on ehdotusvaiheessa. Tontin sisäpihalle esitetään kymmenkerroksista asuinkerrostaloa, jonka suunnittelua on ohjannut ennen kaavamuutoksen käynnistymistä alueelle toteutettu arkkitehtuurikilpailu. Kaavamuutokseen on tullut luonnosvaiheessa saadun palautteen ja jatkosuunnittelun myötä joitakin muutoksia. Muun muassa rakennuksen alimman kerroksen korkotasoa on nostettu rakennussuunnittelun ja pohjavesiolosuhteiden perusteella. Vaikka korkotaso nousee 1,6 metrillä, uudisrakennus ei saa yltää Miltonin kaarevien kattoaiheiden korkeudelle. Korkeusasemamuutos on vaikuttanut hieman myös rakennuksen arkkitehtuuriin rakenteellisen pysäköinnin tilojen sekä sisäänkäyntien osalta. Kaavamuutosalueelle on laadittu piha-alueiden ideasuunnitelma/vihertarkastelu sekä lisätty viherkaistale tontin rajalle rakenteellisen pysäköinnin seinärakennetta siirtämällä.
Lisää kaavamuutoksesta

Entisen Kuntalan ympäristöön Vaajakosken Harjutielle on suunnitteilla pienkerros- ja rivitaloja sekä päiväkoti. Asemakaavamuutoksesta saatiin luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana vain yksi lausunto eikä lainkaan mielipiteitä. Ehdotusvaiheen kaavaratkaisu on luonnoksen mukainen.
Lisää kaavamuutoksesta

Vaajakosken entisen terveysaseman ja Väkkärätien palvelutalon alueelle on myös suunnitteilla asumista. Käytöstä poistunut terveysasema tullaan purkamaan ja tilalle kaavaillaan kahdesta osasta koostuvaa rakennusta, jonka matalammassa osassa voisi sijaita perusturvapalveluita ja korkeammassa, kahdeksan kerroksisessa osassa asumista. Väkkärän palvelutalolla on vielä elinkaarta jäljellä mutta kaavamuutoksessa varaudutaan korvaamaan rakennus kahdella kuusikerroksisella asuinkerrostalolla. Kaavaehdotus on pääpiirteiltään luonnoksen mukainen. Saadun palautteen ja jatkosuunnittelun myötä kaavaan on tehty kuitenkin tarkennuksia muun muassa kerrostalojen piha-alueiden toimintojen sijoittelusta sekä lisätty määräys asuntojen vähimmäiskoosta.
Lisää kaavamuutoksesta

Seppälän kupeessa Kangasvuorentie 6:ssa isolle kerrostalotontille halutaan täydennysrakentaa. Tontilla sijaitsevan kymmenkerroksisen talon viereen on suunnitteilla kahdenksankerroksinen asuinkerrostalo. Luonnosvaiheen jälkeen kaavaratkaisua on tarkennettu hulevesien käsittelyn osalta sekä täsmennetty rakentamistapaa koskevia määräyksiä.
Lisää kaavamuutoksesta