Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraava kokous on 23.4.2020. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Jyväskylän kaupungin osallistuminen sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun
  • Lausuntopyyntö Kauramäen kylä -hankesuunnitelmasta
  • Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin työaikalisien ja palvelusetelin arvon muuttaminen Jyväskylän taajaman ja haja-asutusalueen osalta

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa lautakunnan verkkosivuilta.  
 
Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote kaupungin verkkosivuilla.