Lautakunta muun muassa hyväksyi osaltaan AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman esittelijän muutetun esityksen mukaisesti ja kohdensi uudelleen urheilu- ja retkeilyalueiden investointeja.

Lautakunta käsitteli AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmaa

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta hyväksyi esittelijän muutetun esityksen mukaisesti vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman. Muutetussa esityksessä edellytetään, että nykyisen kuntosalin toiminnan siirtämisestä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä vuokrattavaan U1-osaan päätetään erikseen hankkeen jatkosuunnittelun edetessä ja kaupungin talouden reunaehtojen selventyessä vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunnon jälkeen hankesuunnitelma siirtyy 5.5. Tilapalvelun johtokuntaan ja sieltä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.
 
AaltoAlvariin kylpyläosaston peruskorjaus sekä laajennusosan rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa vuosina 2021–2026 niin, ettei se vaikuttaisi AaltoAlvarin muuhun toimintaan. Suunnittelijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. 
 
Suunnitelmissa kylpyläosaston nykyinen aaltoallas säilyisi entisellä paikallaan. Liukumäki uusittaisi ja sen sijaintia muutettaisi siten, että ryhmäliikuntaan jäisi enemmän tilaa. Altaan aalto-toiminto säilyisi ennallaan. Koskiallas on tarkoitus purkaa pois ja muotoilla uudestaan siten, että se soveltuisi uintiopetukseen, erilaisiin ryhmäliikuntoihin sekä omatoimisesti liikkuville asiakkaille.
 
Nykyisen porealtaan tilalle tulisi uusi, matala lastenallas, jossa on lapsia kiinnostavia vesileikkipisteitä. Lastenaltaan viereen tulisi uusi turvallinen liukumäki. Uusi poreallas sekä erilliset kylmä- ja kuumavesialtaat sijoittuisi kylpyläosaston alueelle.
 
Laajennusosaan on suunniteltu uusi neljäratainen ja 25 metriä pitkä monitoimiallas, jossa on nostopohja. Allas soveltuisi kilpaurheilijoiden harjoitteluun, testaamiseen ja tutkimuskäyttöön sekä uimaopetukseen ja ryhmäliikuntaan. 
 
Kuntosalin toiminta olisi alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti tarkoitus siirtää Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä vuokrattavaan U1-osaan. Nykyisen kuntosalin tilalle olisi tällöin mahdollista tehdä ryhmäliikuntatiloja. Tämä osuus hankesuunnitelmasta esitetään lautakunnan antamassa lausunnossa päätettäväksi erikseen vuoden 2021 loppuun mennessä.
 
Hankkeen arvioidut kustannukset ovat yhteensä noin 19 600 000 € (alv 0 %). Kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen pinta-ala on 5 300 brm2 ja osuus kustannuksista noin 18 500 000 € (alv 0 %). Nykyisen kuntosalin muutostyöt kustannukset olisi 1 100 000 €, (alv 0 %), ja laajuus 480 brm2. Opetus ja kulttuuriministeriö on esittänyt hankkeelle alustavasti liikunnan perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan investointiavustusta yhteensä 800 000 €. 
 
Kokonaisuuden valmistuttua pääomavuokran korotustarve on 1 035 000 €. U1-osan vuokrakustannus Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä olisi tämän lisäksi noin 324 000 €/vuosi. Lopullinen vuokra tarkistetaan eri vaiheiden toteutuneista kustannuksista.
 
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston suunnittelun osallisuus ja aiemmat vaiheet: https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/uimahallit/aaltoalvari/aaltoalvarin-peruskorjaus-ja-osallisuus

Urheilu- ja retkeilyalueiden investointeja kohdennettiin uudelleen ja irtaimen käyttöomaisuuden määrärahaa pienennettiin tältä vuodelta

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti urheilu- ja retkeilyalueiden investointien uudelleen kohdistamisesta ja päätti esittää kaupunginhallitukselle Jyväskylän kaupunginteatterin lavanostinjärjestelmään varatun määrärahan vähentämistä tämän vuoden irtaimen käyttöomaisuuden investoinneista.
 
Jyväskylän kaupunginteatterin irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin on vuonna 2020 budjetoitu yhteensä 1 360 000 euroa, josta 1 300 000 suuren näyttämön lavanostinjärjestelmän ja pyörönäyttämön uusimiseen. Määrärahaa esitetään vähennettäväksi 1 266 300 eurolla, sillä näyttämömekaniikan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2021.

Ulkoilu- ja retkeilyalueiden investoinneista vuodelta 2019 on uudelleen budjetoitu investointimäärärahaa 326 000 €. Määrärahalla ei kuitenkaan toteuteta Kivelänrannan liittymän rakentamista eikä Palokan kylmäkontin hankintaa vaan Vehkalammen pukuhuonetilat 80 211 €,  Koskenharjun huoltorakennus 95 789 € ja 150 000 € Hipposhallin lattiapinnoitteet. 
 
Laajavuoren hissi-investointien toteuttaminen siirtyy vuodella eteenpäin, mutta suunnitteluun käytetään tänä vuonna investointimäärärahasta 10 000 €. Käyttämättä jäävä 190 000 € kohdennetaan varauksena Vehkalammen huoltorakennukselle. 
 
Laajavuoren ensilumenladulle varattu 10 000 ei ole investointi, vaan ensilumen ladun ostopalvelusopimuksen kustannukset maksetaan käyttötalouden mäkikeskuksen määrärahasta. Käyttämättä jäävä 10 000 € investointiraha siirretään liikunta-alueiden yleissuunnitelmiin, erityisesti Mattilanniemen katukoripallokentän suunnitteluun. 
 
Kuntoradoilta ja latupohjilta siirrettään 10 000 € uimarannoille, jotta kiireelliset laituri-investoinnit saadaan toteutettua. Jäähallien ja tekojäiden kylmätekniikan rahasta 50 000 € siirretään 25 000 € Hipposhallin lattiapinnoitteiden uusimiseen sekä 25 000 € tekojäiden automatiikan hankintaan. 
 
Mikäli Vehkalammen pukutilojen rakentamista ei käynnistetä, raha tullaan käyttämään Laajavuoren asfaltoituun rataan sekä Viitaniemen puku- ja wc-tilojen uudisrakentamiseen.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka. Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 23.4.2020.
Linkki esityslistaan ja pöytäkirjaan lautakunnan sivulla: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lautakunnat/kulttuuri-ja-liikunta....
 
Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunki,
-    kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja Antti Saleva, p. 040 734 8106
-    toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033