Taloustutkimus Oy:n kahden vuoden välein toteutetussa "Muuttohalukkuus ja kaupunkien/kuntien imago" -tutkimuksessa Jyväskylällä on vankka asema vuodesta toiseen. Vuoden 2020 tutkimuksessa Jyväskylä on kaupunkien kokonaismielikuvan perusteella Suomen toiseksi paras asuinpaikkakunta (7,62).

Lisätietoja

Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunginjohtaja, p. 050 3362819

Jyväskylän asema imagollisesti ja muuttokohteena on entisestään vahvistunut. Olemme kasvava ja monipuolinen kaupunki, jossa on tarjota opiskelumahdollisuuksia, työtä, viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö sekä runsaasti harrastus- ja kulttuurivaihtoehtoja. Asukasmäärän kasvu on ollut jatkuvasti merkittävää ja siihen uskomme tulevaisuudessakin. Jyväskylä on yksi Suomen merkittävimmistä kaupungeista, sanoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

Jyväskylä menestyy monissa muuttoon ja imagoon vaikuttavissa osatekijöissä. Jyväskylä on vahvistanut asemaansa viihtyisänä asuinympäristönä. Jyväskylä on vahvistanut myös opiskelijakaupungin mainettaan, Jyväskylä tunnistetaan opiskelumahdollisuuksiltaan maan kolmanneksi parhaaksi kaupungiksi. Jyväskylä on maan kolmanneksi paras uudella mittarilla eli Jyväskylä koetaan turvalliseksi asua ja elää.  Palvelut Jyväskylässä koetaan hyviksi, Suomen neljänneksi parhaiksi. Asema on kohentunut myös osatekijöissä harrastusmahdollisuudet ja monipuolinen kulttuuritarjonta. Jyväskylässä on edelleen myös hyvä kasvuympäristö lapsille ja samoin työpaikkojen tarjonta on kasvanut.

Jyväskylässä nyt asuvat tai aiemmin asuneet suosittelevat Jyväskylää mielellään muuttokohteeksi.

Koko tutkimuksessa kysyttiin myös yleisesti muuttoaikeita. 18 % vastanneista kertoo muuttavansa vähintään melko varmasti seuraavan viiden vuoden aikana. 23 % ei osaa asian suhteen ottaa kantaa suuntaan tai toiseen, 35 % ei todennäköisesti muuta ja 24 % ei muuta missään tapauksessa.

Tärkeimmät muuttoon vaikuttavat syyt yleisesti ottaen (jos nyt olisi vaihtamassa asuinpaikkakuntaa) ovat hyvät palvelut, sijainti, työpaikka, viihtyisä asuinympäristö ja asuntojen hinnat. Suurimpien kaupunkien vetovoimatekijöiksi nousevat palvelut, harrastukset, opiskelu, työpaikat, kulttuuri ja kehittyvyys.

Vuoden 2020 tutkimuksessa Jyväskylä on muuttokohteena viidenneksi halutuin. Vuoden 2018 tutkimuksessa Jyväskylä oli muuttokohteena Suomessa kolmanneksi mieluisin. Jyväskylän kokonaismielikuva toi vuonna 2018 neljännen sijan. Vuonna 2016 sijoitus oli kolmas lähes samalla luvulla (7.64).

Taloustutkimus Oy:n tutkimuksessa 2020 oli mukana 61 Suomen suurinta kaupunkia ja kuntaa (kokorajaus 20 000 asukasta, minkä lisäksi tutkimuksessa on mukana muutama 20 000 asukkaan rajaa tavoitteleva kunta). Tutkimus toteutettiin osana Suomi Tänään -internetpaneelitutkimusta, johon vastasi 3101 iältään 15-79 -vuotiasta suomalaista helmikuussa 2020. Lisätiedot ja tutkimusraportin tilaukset:  tutkimuspäällikkö Timo Myllymäki, 010 758 5441 tai timo.myllymaki[at]taloustutkimus.fi

Asiasanat: