Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia valmistelevat toimintamallia, jossa Jyväskylän kaupungin sidosyksikkö Gradia alkaa tuottamaan alueen yritysten perustamisneuvontapalveluja. Aiemmin Jyväskylän kaupunki on kilpailuttanut perustamisneuvontapalvelut.

Uudessa toimintamallissa Gradia tarjoaa perustamisneuvontapalvelun aloittaville yrityksille ja avaa niiden käyttöön lisäksi laajan valikoimansa erilaisia osaamisen kehittämisen palveluita. Uudessa toimintamallissa yrityksen perustamisneuvontaprosessi rakentuu nykyistä vahvemmin asiakkaan osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Neuvontapalveluiden suunnitellaan käynnistyvän syksyllä 2020. 

Gradian ja Jyväskylän kaupungin yhteistyön tarkoituksena on monipuolistaa Jyväskylässä yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille sekä yritystoimintaa aloittaville yrittäjille tarjottavaa maksutonta yrityksen perustamisneuvontapalvelua. Uudessa toimintamallissa alkavaa yrittäjää tuetaan jo ennen yrityksen perustamista, ja erityisesti myös perustamisen jälkeen erilaisilla osaamista kehittävillä toimilla ja koulutuksilla.  

Gradian tuottamiin perustamisneuvontapalveluihin kuuluvat mm. henkilökohtainen neuvontapalvelu ja ryhmämuotoiset palvelut, liikeideoiden ja yrittäjävalmiuksien arviointi, kannattavan toiminnan edellytysten ja toiminta-alueen kilpailutilanteen arviointi sekä yritystoiminnan käynnistämisen neuvonta ja ohjaus. 

Lisäksi Gradia tarjoaa asiakkaan osaamistarpeen mukaan erilaisia kehittämis- ja koulutuspalveluita, jotka kuuluvat Gradian perustehtävän mukaiseen palvelutarjontaan.  Yritystoimintaa suunnittelevan henkilön osaamista voidaan tukea esim. yrittäjän ammattitutkinnon tai useiden yksittäisten tutkinnon osien avulla.

– Gradia on merkittävä aikuiskouluttaja. Gradian laaja-alainen ja palkittu yrittäjyysosaaminen ja koulutuspalvelut laajentavat yrityksen perustamista suunnitteleville tarjottavaa palvelukokonaisuutta ja mahdollistavat valmennettavien valmiuksien ja osaamisen monipuolisen kehittämisen osana neuvonta- ja perustamisprosessia, kertoo Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Perustamisneuvontapalvelu sijoittuu Gradia Jyväskylän Liiketoiminta ja työelämäpalvelut -yksikköön. Gradian hallitus päättää perustamisneuvontapalvelun käynnistämisestä 21.4.2020, jonka jälkeen palveluista laaditaan sopimus. Gradialla on valmius tuottaa perustamispalveluja myös laajemmin omistajilleen ja seudullisesti.

– Toiminnan on suunniteltu alkavan syksyllä 2020 ja rakennamme perustamisneuvonnan toimintamallin valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Ensi vuodesta lähtien tavoitteenamme on palvella vuosittain 400 asiakasta ja synnyttää alueellemme menestyvää yrittäjyyttä, yksikönjohtaja Kaija Haapasaari Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä kuvaa.   

Lisätietoja  
Anne Sandelin, Jyväskylän kaupunki, p. 040 581 9958, anne.sandelin@jyvaskyla.fi 
Anu Tokila, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, p. 040 341 5141, anu.tokila@gradia.fi