Kuva: Suunnitelmakuva AaltoAlvarin laajennusosasta. Arkkitehtitoimisto A-konsultit.

Jyväskylän vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston peruskorjaus sekä laajennusosan rakentaminen. Rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi kolmessa vaiheessa vuosina 2021–2026 niin, ettei se vaikuttaisi AaltoAlvarin muuhun toimintaan. Suunnittelijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antaa lausuntonsa hankesuunnitelmasta 15.4. kokouksessa.

Peruskorjauksen jälkeen uuden kylpyläosaston vesipinta-ala laajenisi ja altaiden käyttö monipuolistuisi. Tämä parantaisi lapsiperheiden palveluja uimaopetusolosuhteita ja ikääntyvien esteettömiä palveluja. Myös kansallisten kilpailujen ja tapahtumien järjestämiseen olisi entistä paremmat mahdollisuudet. Lisäksi uudistunut AaltoAlvari pystyisi tarjoamaan laajemmin kylpylä- ja hyvinvointipalveluita ja parantamaan kuntosalipalveluitaan.

AaltoAlvarin ensimmäinen osa valmistui vuonna 1955. Tämän jälkeen rakennusta on laajennettu useaan kertaan. Kylpyläosaston laajennusosa valmistui vuonna 1991. Vesiliikuntakeskus on peruskorjattu muilta osin jo aiemmin ja nyt vuorossa on kylpyläosasto. Samalla vesiliikuntakeskusta on tarkoitus laajentaa uudella 25 metrin altaalla sekä teknisillä tiloilla.

AaltoAlvari on Keski-Suomen merkittävimpiä liikuntapaikkoja. Viime vuosina kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2019 käyntikertoja oli jo yli 400 000. Laajennuksen jälkeen käyntimääriä olisi mahdollista kasvattaa 500 000:een. 

Tavoitteena kehittää kylpyläosaston ja kuntosalin palveluja sekä lisätä allastilaa

Suunnitelmissa kylpyläosaston nykyinen aaltoallas säilyisi entisellä paikallaan. Liukumäki uusittaisi ja sen sijaintia muutettaisi siten, että ryhmäliikuntaan jäisi enemmän tilaa. Altaan aalto-toiminto säilyisi ennallaan.

Koskiallas on tarkoitus purkaa pois ja muotoilla uudestaan siten, että se soveltuisi uintiopetukseen, erilaisiin ryhmäliikuntoihin sekä omatoimisesti liikkuville asiakkaille.

Nykyisen porealtaan tilalle tulisi uusi, matala lastenallas, jossa on lapsia kiinnostavia vesileikkipisteitä. Lastenaltaan viereen tulisi uusi turvallinen liukumäki. Uusi poreallas sekä erilliset kylmä- ja kuumavesialtaat sijoittuisi kylpyläosaston alueelle.

Laajennusosaan on suunniteltu uusi neljäratainen ja 25 metriä pitkä monitoimiallas, jossa on nostopohja. Allas soveltuisi kilpaurheilijoiden harjoitteluun, testaamiseen ja tutkimuskäyttöön sekä uimaopetukseen ja ryhmäliikuntaan.

Kuntosalin toiminta siirtyisi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä vuokrattavaan U1-osaan. Nykyisen kuntosalin tilalle olisi mahdollista tehdä ryhmäliikuntatiloja. Uuden kuntosalin ja uimahalli- ja kylpyläpalveluiden yhteiskäyttö olisi edelleen mahdollista, ja lisäksi uuden kuntosalin aukioloaikoja olisi mahdollista laajentaa muun vesiliikuntakeskuksen ollessa suljettuna.

Hankkeen laajuus ja kustannukset

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat yhteensä noin 19 600 000 € (alv 0 %).

Kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen pinta-ala on 5 300 brm2 ja osuus kustannuksista noin 18 500 000 € (alv 0 %). Nykyisen kuntosalin muutostyöt kustannukset ovat 1 100 000 €, (alv 0 %), ja laajuus 480 brm2.

Opetus ja kulttuuriministeriö on esittänyt hankkeelle alustavasti liikunnan perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan investointiavustusta yhteensä 800 000 €.

AaltoAlvarin peruskorjauksen ja laajennusosan hankesuunnitelma käsitellään kulttuuri- ja liikuntalautakunnan sähköisessä kokouksessa keskiviikkona 15.4. Kokouksen esityslista ja liitteet ovat luettavissa osoitteessa https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.h.... Esityslista poistuu verkosta pöytäkirjan julkaisun jälkeen.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunnon jälkeen hankesuunnitelma on tarkoitus käsitellä Tilapalvelun johtokunnassa 5.5 ja voisi näin olla kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyssä vielä ennen kesälomakautta.

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston suunnittelun osallisuus ja aiemmat vaiheet löytyvät sen hankesivulta AaltoAlvarin peruskorjaus ja osallisuus

Lisätietoja

Sivistyksen toimiala, toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033
Jyväskylän Tilapalvelu, rakennuttajapäällikkö Tuija Lepistö, p. 050 430 6454