Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa ennakoidaan poikkeusolojen mahdollista jatkumista ja tulevaa kesää. Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa maksuhyvityskäytäntöä koskemaan toukokuun loppua ja kesäkuukausia 11.8.2020 saakka.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut kiittää asiakkaitaan hyvästä ymmärryksestä poikkeavissa olosuhteissa ja toivoo Suomen hallituksen suosituksen mukaisesti, että vanhemmat pitäisivät lapsen edelleen kotona, jos siihen on mahdollisuus. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin myönnetään maksuhyvitystä 11.8.2020 saakka, jos perhe hoitaa lapsen kotona. Tämä auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstön siirtymistä työskentelemään sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kesäajan järjestelyissä. Perheiden toivotaan ilmoittavan lasten poissaoloista mahdollisimman pitkälle ajalle, jos se on mahdollista.  

Poissaolosta ilmoitettava etukäteen 

Poissaolo ilmoitetaan mahdollisimman pitkältä ajanjaksolta Tieto Edun hoitoaikavarausten kautta tai puhelimella, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Maksuhyvityksen saa, kun lapsen poissaolosta on ilmoitettu hoitopaikkaan viimeistään edellisenä päivänä. Jos lapsi on poissa maanantaina, tulee ilmoitus olla tehty sunnuntaihin mennessä. Samana päivänä ilmoitettu poissaolo ei oikeuta maksuhyvitykseen.   

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona  

Perhe voi hakea Kelalta kotihoidon tukea, jos lapsella ei ole voimassa olevaa varhaiskasvatuspaikkaa. Tukea myönnetään silloin, kun hoitaja on lapsen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja. Myös alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan maksaa hoitorahaa. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Kotihoidon tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. 

Jos perhe haluaa saada kodinhoidon tukea loppukevään ja kesäkuukausien ajalta, on varhaiskasvatuspaikka irtisanottava. Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan ottamalla yhteyttä Kasvun ja oppimisen palveluohjaukseen puhelimitse 014 266 0180 tai sähköpostitse  varhaiskasvatus.palveluohjaus@jyvaskyla.fi. Lapsella säilyy oikeus palata takaisin samaan varhaiskasvatuspaikkaan huoltajien ilmoittamana ajankohtana. 

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tarja Ahlqvist, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3269 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198 

Asiasanat: