Päivitetty 20.5.2020. Koronaepidemia ja poikkeusolot voivat aiheuttaa perheissä huolta ja haasteita arjessa, mikä näkyy myös Jyväskylän kaupungin lastensuojelun päivystykseen tulleiden yhteydenottojen määrässä. Lastensuojeluun tulee myös puheluita, joiden oikeampi osoite olisi perheneuvola tai perheoikeudelliset palvelut.

Koronaepidemia ja poikkeusolot voivat aiheuttaa perheissä huolta ja haasteita arjessa, mikä näkyy myös Jyväskylän kaupungin lastensuojelun päivystykseen tulleiden yhteydenottojen määrässä. Puhelujen määrä on lisääntynyt jonkin verran koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana. Lastensuojeluun tulee myös puheluita, jotka liittyvät esimerkiksi lasten huolto- tai tapaamisasioihin ja joiden oikeampi osoite olisi perheneuvola tai perheoikeudelliset palvelut.

Perheneuvolasta ohjausta, neuvontaa ja sovittelua myös erotilanteisiin

Perheneuvola tarjoaa neuvontaa ja ohjausta perheiden erotilanteisiin tai jos lapsiin liittyvistä tapaamis-, huolto- tai vuoroasumiseen liittyvistä asioista sopiminen on haastavaa perheen kesken. Perheneuvolasta saa myös perheasioiden sovittelua. 
 
- Koronatilanteen myötä eroperheiden vanhempien keskinäinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Lapsen edun mukaista on, että poikkeusoloissakin turvallinen arki ja yhteys molempiin vanhempiin säilyy. Kannustammekin perheitä olemaan yhteydessä palveluihin mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja varhaisessa vaiheessa, psykososiaalisten palveluiden palvelupäällikkö Virve Hongisto muistuttaa. Perheneuvolan nettisivuille on koottu vinkkejä ja tukea vanhemmille poikkeusarkeen https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola/perheiden-arki-poikkeusoloissa
 
Perheneuvolasta saa myös keskusteluapua eropohdintoihin ja tarvittaessa voi kysyä neuvoa myös nimettömästi. Perheneuvolan puhelinneuvonnassa voit yhdessä psykologin tai sosiaalityöntekijän kanssa keskustella ja etsiä keinoja selvitä uudessa tilanteessa. Perheneuvolassa autetaan lapsiperheitä perheen ihmissuhteisiin ja lasten psyykkiseen oireiluun liittyvissä haasteissa.
 
Perheneuvolan puhelinneuvonta on avoinna laajennetusti maanantaista perjantaihin kello 9–18, numerossa 014 266 3590. Perheneuvolan verkkosivut: https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/perheneuvola

Chat lapsiperheille avoinna tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina

Perhekompassin chat tarjoaa ohjausta ja neuvontaa perheille lapsiperhearjen erilaisissa tilanteissa. Keskustella voi nimettömästi esimerkiksi lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai lapsiperheiden palveluihin liittyvistä asioista. Perhekompassin chat on avoinna tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 8–14 osoitteessa www.jyvaskyla.fi/perhekompassi.

Nuorisovastaanotolta apua nuorille ja heidän läheisille 

Nuorisovastaanotto tarjoaa mielenterveys- ja päihdepalveluita 13–22-vuotiaille nuorille ja heidän läheisille. Poikkeusolojen aikana Nuorisovastaanoton puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9–18 numerossa 014 266 0150. Nuorisovastaanotolle voit ottaa nimettömästi yhteyttä chatin kautta torstaisin klo 14–16.

Lastenvalvojat auttavat lapsen asumis-, huolto-, tapaamis- sekä elatussopimusasioissa

Kun on kyse isyyden selvittämiseen tai lasten asumiseen, huoltoon, tapaamiseen tai elatukseen liittyvistä sopimusasioista, perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvojat auttavat. Asioinnit poikkeusoloissa pääasiassa etäpalveluna. Isyyden selvittämiseen liittyvät palvelut hoidetaan normaalisti toimistossa asiointeina.
 
Lastenvalvojilta saa ohjausta ja neuvontaa puhelimitse tiistaisin kello 13–16, keskiviikkoisin kello 10–12 ja perjantaisin kello 10–14 numerossa 014 266 7011. 
 
Palveluohjauksen puhelinneuvonta-ajat valvottujen ja tuettujen tapaamisten järjestämiseen liittyvissä asioissa ovat maanantaisin klo 8.30–10, tiistaisin klo 12–16 ja torstaisin klo 9–10. p. 014 266 3993. Lisätietoja verkko-osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perheet/lapsen-isyys-elatus-huolto-ja-tapaaminen


Neuvolat turvaavat odottavien äitien ja vauvojen palvelut, neuvolasta keskustelutukea myös isompien lasten perheille

Neuvolapalveluja tarjotaan toistaiseksi rajoitetusti. Raskauksien seuranta ja jälkitarkastukset turvataan tarjoamalla äitiyshuollon normaalit terveydenhoitajakontaktit ja lääkärin tekemät keskiraskauden tarkastukset. Myös synnytysten jälkitarkastukset hoidetaan. Lastenneuvolassa tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät terveystarkastukset 1-vuotiaille sekä sitä nuoremmille.

Äitiysneuvolassa voi asioida vain odottavat äidit. Puolisot voivat tulla mukaan laajoihin terveystarkastuksiin sekä niille käynneille, joilla käsitellään isyyden-/äitiyden ennakolliseen tunnustukseen liittyviä asioita. Lastenneuvolassa lapsen kanssa käynnille voi tulla yksi huoltaja lukuun ottamatta laajaa terveystarkastusta, jolle voi tulla molemmat huoltajat. Sisaruksia ei voi ottaa mukaan neuvolakäynnille.

Neuvolaan voi myös varata puhelinajan omalle terveydenhoitajalle, jos kaipaa keskusteluapua arjen tai parisuhteen kuormittuneeseen tilanteeseen. Puhelinajan voi varata neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun kautta.
 
Neuvoloiden keskitetty puhelinpalvelu toimii maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–14 numerossa 014 266 0141. Neuvola-CHAT vastaa kysymyksiin tiistaista torstaihin klo 13–15. 

Varhaisen tuen palveluohjausta ja kotipalvelua

Varhaisen tuen palveluissa hoidetaan kiireellinen lapsiperheiden palveluohjaus, sosiaalityö, perhetyö ja kotipalvelu. Palveluohjaus on avoinna maanantaista torstaihin kello 8–14, numerossa 014 266 3501. 
 
Mikäli ruokahuollon tai apteekkipalveluiden järjestäminen kotiin ei onnistu naapureiden, läheisten tai kauppapalveluiden avulla, perheestä voidaan olla yhteydessä numeroon 014 266 0550 arkisin klo 8–16.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluita ajanvarauksella 

Jyväskylässä kouluterveydenhoitajan vastaanotot toimivat toukokuussa maanantaista perjantaihin ajanvarauksella. Ajanvaraus ja puhelinneuvonta on auki maanantaista perjantaihin kello 8–14, numerossa 050 308 7324. Kouluilla käynnistetään suunniteltuja terveystarkastuksia ja kouluterveydenhoitaja on tarkastusajoista yhteydessä suoraan perheisiin.

Hankasalmen kouluterveydenhuollon vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Ajanvaraus maanantaista perjantaihin klo 8–15 numerosta 040 571 4803. 

Uuraisten kouluterveydenhuollon vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Ajanvaraus maanantaista perjantaihin klo 8–15 numerosta 050 311 8790.

Opiskeluterveydenhuollon sovitut vastaanottoajat toteutuvat ja opiskeluterveydenhuoltoon voi edelleen varata aikoja mm. asevelvollisen ennakkoterveystarkastukseen, mieliala- ja opiskelukykyyn sekä seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Ajanvaraukseton vastaanotto on suljettuna. Yhteydenotot opiskeluterveydenhuoltoon puhelimitse numeroon 014 266 2260, maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–13. Lisäksi puhelintunnit normaalisti arkisin klo 12–13. Kouluterveyshuollon nettisivut.

Lastensuojeluun yhteyttä, jos lapsen tai nuoren hyvinvointi huolestuttaa

Ota yhteyttä lastensuojeluun, kun olet huolissasi lapsen hyvinvoinnista. Syitä yhteydenottoon voivat olla esimerkiksi lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet tai laiminlyönnit, lapsen pahoinpitely, perheväkivalta, vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveyteen liittyvät ongelmat tai lapsen päihteiden käyttö tai kokeilu.
 
Lastensuojelun avohuollon numero on 014 266 0135, arkisin klo 8–16. Muina aikoina voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystyksen numeroon p. 014 266 0149 tai 112. 

Palvelut hoidetaan pääasiassa puhelin- ja etäyhteyksin

Palvelut hoidetaan pääasiassa puhelimitse tai etäpalveluina. Asiakkaita kohdataan paikan päällä silloin, kun se on välttämätöntä, eikä asiakkailla ei ole hengitystieinfektion oireita.
On ehdottoman tärkeää, ettei palveluihin tulla sairaana. Ei edes lievissä flunssan oireissa. Tullessa ja mennessä on tärkeää pestä kädet huolellisesti. 
 
Tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen
 
Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden aiemmat tiedotteet lapsille, nuorille ja lapsiperheille
 
Koulujen varautuminen koronavirukseen 
 
Nuorisopalveluiden palvelut
 
Jyväskylän kaupungin koronasivu 
 
 
Lisätietoja:
 
palvelupäällikkö Virve Hongisto, p. 014 266 1377
palvelupäällikkö Paula Käyhkö, p. 014266 2001
palvelupäällikkö Anne Seppälä, p. 014 266 3447