Jyväskylän etsivät nuorisotyöntekijät ovat palvelleet nuoria etänä 17.3 lähtien. Koronaviruskriisin aikana nuoriin ja nuorten verkostoihin on 6.4.2020 mennessä ollut 857 kontaktia. 

Lisätiedot:  
 
Teija Lapinmäki 
Palveluesimies 
Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut, etsivä nuorisotyö 
p. 014 266 0941 
teija.lapinmaki(at)jyvaskyla.fi 
 

Työskentely verkossa jatkuu ainakin 13.5 asti. Uusia yhteydenottotapoja ei ole tarvinnut luoda, mutta olemassa olevia on hyödynnetty laajemmin.

Discord-serveri käytössä arkipäivisin 

Nuoret voivat keskustella työntekijöiden kanssa Discordissa arkisin klo 10 – 17. Discord-serveri sijaitsee osoitteessa www.discord.gg/nrgyNKg  
  
Myös etsivän nuorisotyön Akku-ryhmä kokoontuu Discordissa, jossa järjestetään lisäksi yhteisiä tapaamisia nuorten taidetyöpajan Startti-pajan kanssa.   
 
Etsivä nuorisotyö on tavoitettavissa puhelimitse (viestit, soitot ja WhatsApp) arkisin klo 8 - 16. 
Palvelunumero on käytössä arkisin klo 8 - 16 p. 050 501 9936 
Sähköposti: etsivatyo(at)jyvaskyla.fi sekä etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi 
Instagram: etsivatyojkl 
Facebook: etsivanuorisotyojyvaskyla 
 

Asiasanat: