Jyväskylässä noin 1480 lasta aloittaa esiopetuksen elokuun 12. Päivä. Esiopetuspaikkasijoitukset saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi tällä viikolla, joten osa huoltajista on jo saanut sähköisen päätöksen lapsen esiopetuspaikasta ja loputkin perheet saavat päätöksen 9.4.2020 mennessä.

Lisätietoja: 
palveluesimies Päivi Haapajoki, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 014 266 7670 
palvelujohtaja Päivi Koivisto, varhaiskasvatuspalvelut, puh. 014 266 3198

Jyväskylässä esiopetuspaikka järjestetään lähialueperiaatteen mukaisesti mahdollisimman läheltä kotia sijaitsevasta päiväkodista. Kaikki tulevat esiopetuksen oppilaat eli eskarit ovat mahtuneet omalla lähialueella olevaan esiopetusryhmään joko päiväkodissa tai koulun tiloissa. Mikäli lapselle on varattu varhaiskasvatusta aamuisin ennen esiopetusta tai iltapäivisin esiopetuksen jälkeen, varhaiskasvatus on järjestetty samasta paikasta kuin esiopetus. 

Siirtyminen esiopetukseen lähelle kotia tukee lapsen tulevaa koulun aloitusta. Vaikka tiettyä koulua ei esiopetusvuoden aikana voida lapselle luvata, on tuleva koulu kuitenkin jokin oman asuinalueen kouluista. Päiväkodit ja koulut tekevät esiopetusvuoden aikana tiivistä yhteistyötä. Säännöllisillä vierailuilla eskarilainen tutustuu koulumaailmaan, koulujen käytänteisiin sekä omaan asuinympäristöön. Myös uusia kaverisuhteita pääsee muodostumaan tulevan koulunaloituksen näkökulmasta.  

Esiopetuksen tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä 

Esiopetusvuosi tarjoaa lapsille mahdollisuuden innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla ja samalla vahvistavat vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Lapsi oppii muun muassa ilmaisemaan itseään monipuolisesti musiikillisen, kuvataiteellisen, käsitöiden sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun perustaitojen avulla. Muita kehittyviä taitoja ovat kielelliset-, eettisen kohtaamisen-, matemaattisen ajattelun-, monipuolisen liikkumisen- ja itsestä huolehtimisen taidot. Esiopetuksella on suuri merkitys lasten kasvun ja oppimisen tuen tarpeiden varhaisessa havaitsemisessa, tuen antamisessa ja samalla vaikeuksien ehkäisemisessä. 

Lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Jokaisen esiopetusikäisen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. 
Jyväskylässä esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Sekä kunnallisessa että yksityisessä esiopetuksessa noudatetaan esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Jyväskylän paikallista esiopetussuunnitelmaa.