Jyväskylässä 1450 ensimmäiselle luokalle ilmoittautunutta oppilasta ovat 1.4. saaneet tiedon, missä koulu elokuussa ensimmäisellä luokalla alkaa. Tieto koulupaikasta on lähetetty lapsen huoltajille Wilma-viestinä tai kirjeitse kotiin.  

Lisätietoja:  
palveluesimies Päivi Haapajoki, Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 014 266 7670

palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetus, puh. 014 266 4984  

palvelujohtaja Sami Lahti, perusopetus, puh. 014 266 4985

palvelupäällikkö Pia Bärlund, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, puh. 014 266 4889

suunnittelija Tella Vuolle-Oranen, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri, puh. 014 266 4036  

koulujen rehtorit  

Wilma-järjestelmä on avoinna myös tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden huoltajille ja on käytettävissä tästä eteenpäin koko lapsen perusopetuksen ajan.  Wilma on Jyväskylässä virallinen kodin ja koulun viestintäkanava, jossa hoidetaan turvallisesti oppilaan hyvinvointiin, kasvuun ja oppimiseen liittyvä vuoropuhelu.   

Ensimmäiselle luokalle pääsääntöisesti kotia lähinnä olevaan kouluun  

Tulevat eppuluokkalaiset aloittavat koulunsa lähikoulussa, joka on pääsääntöisesti lapsen kotia lähinnä oleva koulu. Lähikoulun määräytymisessä on huomioitu lapsen terveydentila tai muut erityiset syyt, koulumatkan pituus ja turvallisuus sekä sisarusperuste. Huoltajien esittämät koulutoiveet on huomioitu mahdollisuuksien mukaan. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, määräytyy lähikoulu väestörekisterissä olevan lähihuoltajan osoitteen mukaisesti.  

Koulupaikkojen ja luokkien lukumäärä, koulutilojen riittävyys ja sivistyslautakunnan myöntämät lukuvuosittaiset opetusresurssit vaikuttavat myös lähikoulun määrittelyyn. Jyväskylässä ensimmäisen luokan opetusta annetaan 34 kaupungin koulussa ja kolmessa yksityiskoulussa.  

A1-kieleksi valikoitui englanti 

Ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opiskelu aloitetaan ensimmäisellä luokalla. Tulevat eppuluokkalaiset valitsivat A1-kielen kouluun ilmoittautumisen yhdessä. Jyväskylän kaupungin kaikissa kouluissa A1-kieleksi valikoitui englannin kieli. Muissa kielissä ryhmien minimikoko, 12 oppilasta, ei täyttynyt. 

Jälkkäriin ilmoittaudutaan 16.4. mennessä 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäriin ilmoittaudutaan 16.4. mennessä Wilma-järjestelmässä, Lomakkeet-välilehdeltä löytyvällä sähköisellä lomakkeella.  

Jälkkäri tarjoaa ohjattua ja monipuolista tekemistä koulupäivän jälkeen. Jälkkäriin voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisen tuen päätöksen saaneet 1.-5. luokkalaiset. Jälkkäriä järjestetään arkipäivisin klo 12-17 koulujen tiloissa.