Yle uutisoi eilen Jyväskylän ikääntyneiden palveluissa olleesta koronatartunnasta ja työkavereiden huolesta siitä, että he ovat voineet itsekin saada tartunnan. Terveydenhuollon ammattilaisten tekemän selvityksen mukaan huoli on kuitenkin aiheeton ja siksi laajaa karanteenia ikääntyneiden palveluissa ei ole toteutettu.

Kaupunki on ollut tietoinen tartuntatapauksesta, jonka vuoksi karanteeniin asetettiin yhteensä noin 10 henkilöä. Mukana oli sekä asiakkaita että työntekijöitä. Heidän 2 viikon karanteeninsa päättyy tänään. Uusia tartuntoja ei karanteenissa olleiden joukossa ole ilmentynyt. Yleensä tartunnan itämisaika on 2-12 vuorokautta ja karanteenin kesto 14 vuorokautta. 

Tartunnalle altistuneille asiakkaille sekä työntekijöille kerrottiin tartuntariskistä ja karanteenista heti, kun tartuntatapaus tuli terveydenhuollon ammattilaisten tietoon. Jyväskylän kaupungin vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertookin, että jokaisen koronatartunnan ilmetessä terveydenhuollon ammattilaiset kartoittavat laajasti sen, ketkä ovat altistuneet tartunnalle. Heidät määrätään karanteeniin koteihinsa. 

- Tartunnan saanut henkilö haastatellaan positiivisen laboratoriotuloksen myötä hyvin tarkasti. Hänen kanssaan käydään tunti tunnilta läpi se, kenen kanssa hän on ollut tekemisissä, milloin, millaisissa olosuhteissa ja miten pitkään. Siltä pohjalta arvioidaan, ovatko muut ihmiset altistuneet tartunnalle, Käsmä täsmentää. 

Näin toimittiin myös ikääntyneiden palveluissa, jossa asianosaiset asiakkaat ja työntekijät informoitiin karanteenitilanteesta heti. Asiakkaat ottivat tiedon rauhallisesti. Laajempaa tiedotusta ei tehty, sillä kaupungin velvollisuus on suojella tartunnan saaneen tietosuojaa ja varoa yksilöimästä tartunnan saanutta henkilöä. Käytäntö on sama kuin muissakin sairastapauksissa. Työnantaja ei voi kertoa työkavereille yksittäisen henkilön sairastumisesta tai hänen terveystiedoistaan. 

Kaupunki ohjeisti työsuojelun näkökulmasta karanteenin ulkopuolelle jääneitä työntekijöitä siitä, miten karanteenissa olevien asukkaiden kohdalla toimitaan ja miten heidän vointiaan seurataan. Samalla ohjeistettiin se, miten suojavarusteilla suojataan työntekijöiden oma terveys asiakaskontakteissa.

Mitkä asiat määrittelevät karanteenin laajuuden?

Koronaviruksen osalta altistuneiksi katsotaan ne henkilöt, jotka ovat olleet tekemisissä sairastuneen kanssa oireiden alkamisesta yhtä vuorokautta aikaisemmin. Karanteenin määrätään ne henkilöt, jotka ovat olleet lähikontaktissa tai samassa tilassa yli 15 minuuttia sairastuneen kanssa. Koronavirus tarttuu pisaratartuntana yskimisen tai aivastelun myötä. Oireettoman kohdalla lyhyempien kontaktien ei katsota aiheuttavan riskiä. 

Kaupunki suojaa terveydenhuollon viranomaisena tartunnan saaneiden henkilö- ja terveystietoja. Saadessaan positiivisen tartuntatuloksen tietoonsa, terveydenhuollon ammattilaiset toimittavat tiedon tartunnasta sekä karanteenista suoraan tartunnalle altistuneille. Terveydenhuolto ei siten toimita tietoja esimerkiksi työnantajalle vaan työntekijä ilmoittaa itse sairaslomatodistuksen saatuaan tilanteesta esimiehelleen. Myös karanteeniin määrätyt työntekijät ilmoittavat asiasta itse esimiehelleen. 

Terveydenhuollon viranomainen voi kuitenkin antaa kaupungille tietoja siitä, miten laajasti tilanne koskettaa kaupungin vastuulle kuuluvia palveluita suojatakseen väestöä uusilta tartunnoilta. Karanteeniin asetettujen henkilöiden kokonaismäärä ratkaisee sen, miten kaupunki tiedottaa asiasta. Jos karanteeni on laaja ja aiheuttaa muutoksia asukkaiden saamaan palveluun ja toiminta joudutaan esimerkiksi lakkauttamaan, siitä tiedotetaan ulos, kuten Janakan päiväkodin tapauksessa tehtiin. Jos karanteeni koskee pientä yksikköä tai pientä ihmisjoukkoa, tiedotusta ei tietosuojasyistä tehdä. 

Kaupunki muistuttaa kuitenkin, että kaikissa tilanteissa tieto altistumisesta kerrotaan heti asianosaisille ja he ratkaisevat itse, miten laajasti he asiasta haluavat kertoa omille läheisilleen tai esimerkiksi työkavereilleen. 

Ikääntyneiden palveluissa olleesta tartuntatapauksesta on keskusteltu asianosaisen työyhteisön kanssa ja heille on tarjottu mm. psykologin tukea jo ennen tapauksen tulemista julkisuuteen. 

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin palveluiden osalta: 
- vastaava lääkäri Ilkka Käsmä, p. 050 522 0486
- ikääntyneiden palvelujohtaja Maarit Raappana, p. 050 311 9005

Asiasanat: