Lisätietoja

Erikka Saastamoinen, taloussuunnittelupäällikkö
050 4498 163 ja
Mari Soukka, toimitusjohtaja, Monetra Keski-Suomi Oy
p. 050 311 8985

Jyväskylän kaupungin ostolaskudata vuodelta 2019 on julkaistu ja kenen tahansa saatavissa avoimena datana. Ostolaskudatassa on mukana kaupungin kaikki toimialat ja liikelaitokset. Tiedot sisältävät ostolaskutiedot sekä luottokorttiostotiedot. Ostotiedot on poimittu ostolaskujen käsittelyjärjestelmästä ja kirjanpidosta ulkoisten palvelujen ja tarvikkeiden sekä käyttöomaisuusostojen tileiltä.

Tiedot mahdollistavat kenelle tahansa kaupungin hankintojen (ostojen) tarkastelun palvelualueittain toimittaja- ja tilitasoilla.

Ostolaskudataa alettiin Jyväskylässä julkaista avoimena datana maaliskuussa 2015 ensimmäisten kuntien joukossa Suomessa. Avoimen datan sivulta löytyy kaupungin ostot vuodesta 2012 alkaen.

Jyväskylän kaupungin avoimen datan sivusto:
https://data.jyvaskyla.fi