Jyväskylän kaupungin tilivuoden 2019 tulos oli 31,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Negatiivisen tuloksen taustalla on ennen kaikkea kaupungin tulopohjan heikko kehitys. Vaikka tilikausi oli alijäämäinen, toteutui talous kuitenkin muutettua talousarviota paremmin.

Jyväskylän kaupungin tilivuoden 2019 tulos oli 31,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Negatiivisen tuloksen taustalla on ennen kaikkea kaupungin tulopohjan heikko kehitys. Pääosin verokortti- ja tulorekisteriuudistuksen takia verotulot jäivät yli 20 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Myös maan myyntivoittoja kertyi arvioitua vähemmän.
 
Kaiken kaikkiaan kaupungin keskeisen tulopohjan – verotulojen ja valtionosuuksien – kehitys on viime vuosina ollut vaatimatonta. Vaikka tilikausi oli alijäämäinen, toteutui talous kuitenkin muutettua talousarviota paremmin. Jyväskylä ei viime vuoden talousongelmineen ole myöskään yksin, sillä ennakkotietojen mukaan suurista kaupungeista vain Helsingin tulos oli ylijäämäinen. Kaikkiaan 225 kuntaa teki alijäämäisen tuloksen vuonna 2019.

Heijastusvaikutus kuluvaan ja tuleviin vuosiin

Vuoden 2019 tuloksella on heijastusvaikutus myös kuluvaan ja tuleviin vuosiin. Jyväskylän kaupungin taloudessa ei enää ole merkittävää riskinsietokykyä tai liikkumavaraa. Talouden kehityskuvaan liittyy samanaikaisesti myös paljon epävarmuustekijöitä, kuten viime syksystä lähtien heikentynyt maan yleinen talous- ja työllisyystilanne, kuntien mahdollisten uusien tehtävien rahoituksen riittävyys ja kevään työmarkkinatilanne. Jyväskylän ja Keski-Suomen kuntien osalta myös sairaala Novan valmistuminen ja käyttöönotto vuosien 2020–2021 vaihteessa lisää kustannuspaineita.
 
– Jo olleiden talousvaikutusten lisäksi koronavirustilanne poikkeusoloineen heikentää taloutta ja sen ennustettavuutta. Talouden heikentyneeseen kehitysnäkymään Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt talousohjelman valmistelun tulevalle valtuustokaudelle 2021–2025. Ohjelma tulee sisältämään konkreettisia toimia, joilla vahvistetaan kaupungin taloudellista tulosta ja ylijäämäkertymää ja pidetään velkaantuminen hallinnassa, kertoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto. 

Jyväskylä on vetovoimainen ja kasvava

Vaikka talouden näkökulmasta tilivuosi 2019 oli heikko, oli kaupungin yleinen kehityskuva edelleen hyvä. Kaupungin kasvu jatkui vahvana. Asukasluku kasvoi viime vuonna 1 155 henkilöllä. Tästä muuttovoittoa oli noin 1 000 ja luonnollista kasvua noin 150 henkilöä. Samalla asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan poikkeuksellisen korkealla tasolla ja kaupunkiin valmistui lähes 2 000 asuntoa.
 
Tilastokeskuksen syksyllä julkaiseman väestöennusteen 2019–2040 mukaan Jyväskylä vahvistaa asemaansa Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina. Jyväskylän tavoitteena on jatkossakin olla Tampereen ja Oulun välisen Suomen vetovoimaisin ja vahvimmin kasvava kaupunkiseutu. Kasvun ylläpitäminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, kun kaupunkien välinen kilpailu kiristyy koko maan asukasluvun kääntyessä laskuun. Sille pitää aktiivisesti rakentaa edellytyksiä ja kaupunki investoikin viime vuonna 68,1 miljoonaa euroa pääosin peruspalvelutiloihin ja yhdyskuntarakentamiseen.
 
Vuonna 2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi merkittävänä uutena avauksena joukkoliikenteen kehittämisohjelman ”Linkki tulevaisuuteen 2030” sekä kunnianhimoisen resurssiviisausohjelman. Keväällä 2019 aloittaneen maan uuden hallituksen ohjelma sisältää myös positiivisia avauksia Jyväskylän kaupungin näkökulmasta. Kaupungin saavutettavuuden kannalta tärkeiden liikennehankkeiden suunnittelu etenee myönteisesti. Lisäksi Jyväskylä on pääsemässä mukaan suurille kaupungeille tarkoitettuun MAL-sopimusmenettelyyn, joka entisestään vahvistaa Jyväskylän asemaa suurena ja kasvavana kaupunkina eriytyvässä kuntakentässä.
 
– Kiitos päättyneestä tilikaudesta kuuluu koko kaupunkiyhteisölle – sekä luottamushenkilöille että henkilöstölle. Erityisesti henkilöstö on ollut tiukoilla, mikä myös näkyy osittain sairauspoissaolojen kasvuna. Vain yhdessä tekemällä varmistamme, että Jyväskylän kaupunki on jatkossakin hyvä paikka tehdä työtä, opiskella, asua ja elää. Yhdessä selviämme myös haastavasta poikkeustilanteesta ja katsomme luottavaisina tulevaisuuteen, sanoo kaupunginjohtaja Timo Koivisto.
 
Tilinpäätöksestä tarkemmin:
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi/tilinpaatos-2019
 
Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 3362 819
talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, p. 050 5999 545