Koronaviruksen aiheuttama poikkeuksellinen tilanne kurittaa yhdistyksiä ja yhteisöjä ja niiden toimintamahdollisuuksia monin tavoin. Toiminnassa voi tapahtua tänä vuonna muutoksia ja tätä tilannetta helpottaakseen Jyväskylän kaupunki on linjannut, ettei se peri takaisin jo myönnettyjä avustuksia, mikäli muutokset johtuvat koronan aiheuttamasta erityistilanteesta. Samanlainen linjaus on otettu käyttöön monissa kaupungeissa ja kunnissa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö, apurahoja myöntävät säätiöt ja muut tahot noudattavat tätä periaatetta.

 – Myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusten ja ajankohtien muutoksiin suhtaudumme hyvin joustavasti. Niistä on kuitenkin hyvä olla hyvissä ajoin yhteydessä avustuksen myöntäjään, kulttuuripäällikkö Mari Aholainen sanoo. – Ymmärrämme kolmannen sektorin ja vapaa kentän toimijoiden ahdingon ja epätietoisuuden tällä hetkellä, joten haluamme omalta osaltamme helpottaa tätä hankalaa tilannetta, Aholainen toteaa. Avustuksen mahdollisesti muuttunut käyttötarkoitus ei kuitenkaan voi olla yleisten avustusperiaatteiden tai muiden kriteereiden vastainen ja avustus on vuosisidonnainen eli se on nostettava ja käytettävä tänä vuonna.

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti kulttuurin, liikunnan ja kansalaistoiminnan toiminta- ja kohdeavustuksista kokouksessaan 11.3. ja sivistyslautakunta myönsi nuorisoavustukset 25.3. Lisäksi kulttuuri- ja liikuntalautakunta on helmikuussa päättänyt kulttuurin avustussopimuksista vuodelle 2020.

Jyväskylän kaupungin avustukset: www.jyvaskyla.fi/avustukset

Lisätietoja:

-kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 4040 (kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset)

-suunnittelupäällikkö Eeva Simula, eeva.simula(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 4254 (liikunta-avustukset)

-nuorisopäällikkö Katariina Soanjärvi, katariina.soanjarvi(at)jyvaskyla.fi, p. 014 266 3691 (nuorisoavustukset)