Tiistaina 31.3.2020 kokoontuvan kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä on useita hyväksymis- ja ehdotusvaiheessa olevia kaavoja eri puolilta Jyväskylää.

Alustava luonnos AaltoAlvarin laajennusosasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy

AaltoAlvari laajennuksen myötä Suomen johtavaksi vesiliikuntakeskukseksi

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvariin on suunnitteilla kylpyläosaston peruskorjaus ja lisäaltaan rakentaminen sekä näihin tiloihin liittyvien teknisten tilojen laajentaminen. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tarvittava lisärakennusoikeus sekä ohjataan rakentamista ympäristöön sopivaksi.

Arkkitehti Alvar Aallon suunnittelema monipuolinen uimahalli- ja vesiliikuntakeskus kuuluu Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen suojeltuun aluekokonaisuuteen. Lisäksi se on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Hyväksymiskäsittelyssä olevassa asemakaavassa laajennuksille on varattu 800 kerrosalaneliömetriä. Laajennusosien tulee olla arkkitehtuuriltaan ja julkisivu- ja pintamateriaaleiltaan korkealaatuisia, kaupunkikuvallisesti edustavia ja valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön sopivia.

Liikuntapääkaupunki Jyväskylän taloussuunnitelmassa on varauduttu kohteen suunnittelun käynnistämiseen vuonna 2020 ja peruskorjauksen aloitukseen vuonna 2021. Peruskorjauksen tavoitteena on tehdä Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarista Suomen johtava vesiliikuntakeskus, jossa viihtyvät elämänkaaren jokaisessa vaiheessa olevat kuntalaiset, alueella vierailevat turistit sekä eri lajien harrastajat ja kilpaurheilijat.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot kaavasta: Nana Pentti, asemakaava-arkkitehti, p. 014 266 5043, nana.pentti[at]jyvaskyla.fi
Lisätiedot peruskorjauksesta ja laajennuksesta: Esa Naukkarinen, suunnittelija, p. 014 266 4307, esa.naukkarinen[a]jkl.fi


Norolan uuden asuinalueen kaava valmis hyväksyttäväksi

Norolan uusi asuinalue koostuu taloista, joilla on värikkäät julkisivut

Havainnekuva pohjoisen suunnasta. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy

Palokkaan suunnitteilla oleva persoonallinen uusi asuinalue on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavaratkaisuun on tehty ehdotusvaiheen jälkeen vähäisiä tarkennuksia muun muassa kaavamääräysten sisältöön tarkentamaan asemakaavan toteutusta.

Palokkan keskustan kupeeseen on suunnitteilla uusi asuinalue. Aiemmin maatilana toimineelle Norolan alueelle rakentuisi kerros- ja rivitaloja noin 560-680 asukkaalle. Rakennusten korkeudet vaihtelisivat kahdesta kuuteen kerrokseen. Alueesta halutaan luoda tunnistettava ja omaleimainen esimerkiksi rakennusten sijoittelulla, arkkitehtuurilla ja lähiympäristön käsittelyllä. Persoonallista ilmettä luovat muun muassa rakennusten värikkäät julkisivut.
Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkirakennelautakunnan esityksestä.

Lisää kaavamuutoksesta
Lisätiedot: kaavasuunnittelija Mauri Hähkiöniemi, p. 014 266 5034, mauri.hahkioniemi[at]jyvaskyla.fi


Täydentävää asumista eri puolille Jyväskylää

Kypärämäessä Kypärätie 4:n kaavamuutos on lautakunnan hyväksyttävänä. Tontille on suunnitteilla nelikerroksinen kerrostalo purettavan toimistorakennuksen tilalle. Kaavamääräyksiin on ehdotusvaiheessa saadun palautteen ja osallisten kanssa käydyn keskustelun myötä lisätty yleismääräys piha-alueiden toteuttamisesta laaditun vihersuunnitelman mukaisesti. Kaavamuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto kaupunkirakennelautakunnan esityksestä.
Lisää kaavamuutoksesta

Korteniityntiellä asemakaavan muutoksella halutaan edistää asuinalueen täydentyminen rakentamattoman korttelin osalta. Ehdotusvaiheessa olevassa kaavamuutoksessa esitetään tiiviiksi pientalokortteliksi kaavoitettua aluetta muutettavan rivitalojen ja pienkerrostalojen rakentamisen mahdollistavaksi.
Lisää kaavamuutoksesta
 

Kauppakatu 13:n sisäpihalle on suunnitteilla vaalea kerrostalo

Havainnekuva Kauppakatu 13:een suunnitteilla olevasta uudesta kerrostalosta ja kansipihasta. Kuva: Arkkitehtipalvelu Oy.

Jyväskylän keskustassa Kauppakatu 13:ssa puolestaan sisäpiha täydentyy kerrostalolla. Kaavaehdotukseen on saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun johdosta tehty muutoksia. Esimerkiksi uudisrakennuksen kokoa muutettu pienemmäksi, mikä mahdollistaa sen sijoittelun etäämmälle tonttirajasta. Myös tontin piha-alueiden kaavamääräyksiä on täsmennetty ja alueelle on laadittu erillinen pihaa koskeva ideasuunnitelma/vihertarkastelu, jossa on tarkasteltu tiiviisti rakennetun keskustapihan viherrakentamisen mahdollisuuksia.
Lisää kaavamuutoksesta

Lohikoskella Niittytie 1:n kaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tontille on suunnitteilla kaksi rivitaloa ja yksi kaksikerroksinen pienkerrostalo. Kaavamuutoksesta ei jätetty ehdotusvaiheen nähtävillä olon aikana lausuntoja tai muistutuksia eikä kaavaa ole ehdotusvaiheen jälkeen muutettu.
Lisää kaavamuutoksesta


Kaavamuutoksilla harrastustoiminnan kehittämistä ja lisää rakennusoikeutta

Matinmäessä kaavamuutoksella mahdollistetaan tenniskentän toiminnan kehittäminen ja uuden liittymän rakentaminen Haanpääntien puolelle.
Lisää kaavamuutoksesta

Talsan ja Virmuniemen ranta-asemakaava esitetään osittain kumottavaksi. Muutoksen myötä suunnittelualueelle astuu voimaan Leppälahden osayleiskaava, joka kasvattaa rakennusoikeutta pientalojen rakennuspaikoilla sekä mahdollistaa saunan rakentamisen osayleiskaavan määräysten mukaisesti.
Lisää kaavamuutoksesta