Jyväskylän Nuorten taidetyöpajan työkokeilijat ovat kevään 2020 aikana valokuvanneet Jyväskylän kaupunkiympäristöä. Valokuvausprojektissa työkokeilijat ovat pohtineet omaa suhdettaan kotikaupunkiinsa valitsemiensa teemojen ja ilmiöiden kautta.

Nuorten taidetyöpajan valokuvissa nousevat esille muun muassa sellaiset aiheet kuten yksinäisyys, kodin merkitys turvapaikkana, valvonta, ihmisten kiire, kaupunkiluonto ja rauhallisuus. Valokuvausprojektin tuotokset koottaan digitaaliseksi valokuvanäyttelyksi verkkoon, joka avautuu myöhemmin tänä keväänä. 

Valokuvausprojektiin osallistuneet nuoret ovat työkokeilussa Kuvasta Viestiksi -pajalla, jonka työvalmentaja Emma Ketonen toimii. Ketonen kertoo, että pajan ensisijainen tavoite on valmentaa työkokeilijoita kohti opintoja tai työelämää. Noin kolmen kuukauden mittaisella valmennusjaksolla nuorten pajaryhmä kehittää taitojaan valokuvauksessa, kuvankäsittelyssä ja kuvallisessa itseilmaisussa.

”Tämän valokuvausprojektin avulla nuoret ovat saaneet mahdollisuuden tutustua kaupunkisuhteeseensa ja hyödyntää pajalla opittuja valokuvaustaitoja”, Ketonen täsmentää.

Valokuvat keinona ilmaista näkemyksiään

Kaupunkiympäristön valokuvaukseen osallistunut Veera Lehtinen kertoo, että hänelle valokuvaus on ennen kaikkea itseilmaisun kanava.

”Tärkeintä mulle on, että valokuvauksen avulla pystyn unohtamaan hetkeksi kaikki muut asiat ja keskittymään vain kuvaamiseen”.

Työkokeilija Jenna Mäenpää kuvailee prosessia samanlaisin ajatuksin.

”Pidän valokuvauksesta, koska sen avulla pystyy taltioimaan hetkiä, tunteita ja ajatuksia sekä tallentamaan muistoja.”

Aaron Hirvi kertoo puolestaan, että kaupunki valokuvauskohteena on tuonut uusia näkökulmia kotikulmille

 ”Valokuvatessa tulee eksyttyä paikkoihin, joihin muuten ei menisi. Samalla olen ajautunut juttelemaan uteliaiden ohikulkijoiden kanssa heidän näkemyksistään Jyväskylästä”.

Valokuvausprojektin tavoitteena on korostaa, että nuoret ovat ensisijaisesti heidän kotikaupunkinsa ja arkiympäristönsä asiantuntijoita.

”Perinteisten osallistumistapojen sijaan halusimme kokeilla, miten taidelähtöisiä menetelmillä ja valokuvauksella saisimme nuorten näkemyksiä heidän kotikaupungistaan tuotua esille”, toteaa Kaikkien kaupunki! -hankkeen projektipäällikkö Jaakko Tuominen.  

Digitaalinen valokuvanäyttely avataan myöhemmin keväällä

Alun perin valokuvanäyttely suunniteltiin lasikonttiin Jyväskylän kävelykadulle.

”Nyt nopeasti muuttuneen tilanteen vuoksi jouduimme perumaan näyttelyn. Alusta asti meillä oli kuitenkin selvää, että projekti saatetaan loppuun tavalla tai toisella. Onneksi päädyimme pajan työvalmentajien kanssa ideaan, että viedään kuvat digitaaliseksi näyttelyksi verkkoon. Olisi mahtavaa, jos verkkonäyttelyn kautta tavoittaisimme esimerkiksi kaupunkisuunnittelijat ja päätöksentekijät katsomaan kaupunkia nuorten katseiden kautta”, Tuominen tarkentaa. 

Nuorten taidetyöpajan valokuvasprojekti järjestetään osana Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Jyväskylän kaupungin koordinoimaa ”Kaikkien kaupunki! Osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kestäviä tiloja” -hanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa yhteistyöhankkeessa kokeillaan ja luodaan erilaisia työtapoja, miten lapset ja nuoret voivat osallistua ympäristön suunnittelun ja vaikuttaa kestävän kulttuurin tuottamiseen omalla paikkakunnallaan.

Hankkeen verkkosivut: www.kulttuuriperintokasvatus.fi/category/kaikkienkaupunki/

Esimakua tulevasta valokuvanäyttelystä
 

ihmiset jäällä

Kuva: Veera Lehtinen 

 

ihminen sillalla

Kuva: Jenna Mäenpää 

 

ihmiset sillalla

Kuva: Aaron Hirvi