Hannikaisenkadun tasa-arvoiset risteykset Gummeruksenkadun ja Cygnaeuksenkadun liittymissä muuttuvat väistämisvelvollisiksi 7.4. alkaen.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että Gummeruksenkadulta tai Cygnaeuksenkadulta saapuvan liikenteen on jatkossa väistettävä Hannikaisenkadun liikennettä.

Väistämisvelvollisuus parantaa liikenteen sujuvuutta Hannikaisenkadulla ja selkeyttää liikennejärjestelyjä. Molemmissa risteyksissä tapahtuu liikenneonnettomuuksia ja autoilijoiden on nykyisin hankalaa hahmottaa risteysten olevan tasa-arvoisia.

Gummeruksenkadulta ja Cygnaeuksenkadulta vasemmalle Matkakeskuksen suuntaan kääntyvä liikenne on vähäistä ja tulee jatkossa ohjautumaan entistä vahvemmin Vaasankadun ja Kilpisenkadun liikennevalo-ohjattujen risteysten kautta. 
 

Kartta muuttuvista alueista Hannikaisenkadulla.