Koronaviruksen leviämisen riskin pienentämiseksi ja kuntalaisten suojelemiseksi kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita supistetaan. Pääsääntöisesti kaikki ryhmämuotoiset toiminnot keskeytetään ja erityisesti riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten palveluja rajataan niin, että he saavat tarvittavan hoidon, samalla altistuen mahdollisimman vähän tartunnoille.

Lisätietoja:  

 • Ikääntyneiden palvelut, palvelupäällikkö Kirsi Santama,
  p. 014 266 3912 
 • Psykososiaaliset palvelut, palvelupäällikkö Virve Hongisto,
  p. 014 266 1377
 • Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, palvelupäällikkö Paula Käyhkö,
  p. 014 266 2001
 • Lastensuojelun palvelut, palvelupäällikkö Anne Seppälä
  p. 014 266 3347
 • Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut, palvelupäällikkö Ritva Anttonen,
  p. 014 266 3447
 • Vammaispalvelut, palvelupäällikkö Päivi Junnilainen,
  p. 014 266 3636
 • Avosairaanhoito, palvelujohtaja Hanna Vihavainen,
  p. 014 266 7279
 • Suun terveys, palvelupäällikkö Elina Tuppurainen,
  p. 014 266 2268
 • Kuntoutus ja erikoisvastaanotot, palvelupäällikkö, Kari Mastokangas,
  p. 014 266 2333

Pääsääntöisesti kaikki ryhmämuotoiset toiminnot keskeytetään ja erityisesti riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten palveluja rajataan niin, että he saavat tarvittavan hoidon, samalla altistuen mahdollisimman vähän tartunnoille. 

Monet neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä psykososiaaliset palvelut voi jatkua toistaiseksi osittain rajoitetusti. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja tarpeen vaatiessa palveluita rajataan lisää.  

On ehdottoman tärkeää, ettei palveluihin, esimerkiksi neuvolakäynnille, tulla sairaana. Ei edes lievissä flunssan oireissa. Tullessa ja mennessä on tärkeää pestä kädet huolellisesti. Puhelin- ja etäyhteyspalveluita lisätään kaikissa palveluissa sitä mukaa, kuin se on mahdollista.

Sairaalaan ja muihin terveyspalveluihin saa tulla vain asiakas tai potilas itse. Vain välttämätön saattohenkilö voi tulla mukaan, mutta muuten saattohenkilökunnan, kuten puolison tai sukulaisen on jäätävä tilojen ulkopuolelle. 

Lieväoireisen hengitystieinfektion voi sairastaa kotoloissa

Henkilöt, jotka ovat sairastuneet lieväoireiseen hengitystieinfektioon, esimerkiksi nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume, voivat jäädä rauhassa kotiin lepäämään.

Jos koet, ettet pärjää kotihoito-ohjein tai sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, ota yhteyttä puhelimitse kaupungin terveyspalvelujen neuvontanumeroon 014 266 0133 (ma–pe kello 8–16) ja virka-ajan ulkopuolella keskitettyyn päivystysapunumeroon 116 117. Puhelinyhteydenotto on välttämätön, jotta sairastunut ei levittäisi tautia terveysasemalla tai yhteispäivystyksessä.

Neuvoloiden vastaanottopaikoissa muutoksia – muutoksista tiedotetaan ajan varanneille asiakkaille

Neuvolapalveluja pystytään toistaiseksi tarjoamaan rajoitetusti. Raskauksien seuranta ja jälkitarkastukset turvataan tarjoamalla äitiyshuollon normaalit terveydenhoitajakontaktit ja lääkärin tekemät keskiraskauden tarkastukset. Myös synnytysten jälkitarkastukset hoidetaan. Lastenneuvolassa tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin tekemät terveystarkastukset alle 1-vuotiaille, uusia ajanvarauksia leikki-ikäisille annetaan vain erityisen tarpeen mukaisesti. Myös jo varattuja yli 1-vuotiaiden terveydenhoitajan tekemiä tarkastuksia voidaan joutua perumaan. 
 
Osa neuvolan lääkärivastaanotoista järjestetään keskitetysti Kyllön, Kuokkalan ja Palokan neuvoloissa.  Myös terveydenhoitajien vastaanottopaikoissa on muutoksia. Muutoksista tiedotetaan ajan varanneille asiakkaille puhelimitse, tekstiviesteillä ja lisäksi ovitiedottein.
 
Neuvoloiden keskitetty puhelinpalvelu toimii normaalisti ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14 p. 014 266 0141. Sähköisiä ajanvarauksia neuvolakäynneille ei voi tälle hetkellä tehdä. Perhevalmennukset on peruttu toistaiseksi. 

Hankasalmen neuvola toimii poikkeuksellisesti Hankasalmen terveysaseman väistötiloissa osoitteessa Hankavedentie 1. Säynätsalon neuvolan palvelut tarjotaan Kyllön neuvolasta 18.3.2020 alkaen toistaiseksi.
 
Tapionkadun keskitetty ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvola toimii rajoitetusti lääkärityön osalta. Ehkäisyvalmisteiden reseptiuusinnat ja mahdolliset raskaudenkeskeytykseen liittyvät asiat hoidetaan. Käynti ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolaan terveysaseman pääovista. Puhelinpalvelu toimii normaalisti ma-to klo 8.30-10 ja klo 13-14 sekä pe klo 8.30-10.
 
On ehdottoman tärkeää, että neuvolavastaanotoille tullaan terveinä.

Psykososiaalisten palveluiden ryhmämuotoisia palveluja rajataan – Puhelinpäivystystä laajennetaan 

Perheneuvolan, nuorisovastaanoton, varhaisen tuen palveluiden sekä psykologipalveluiden ryhmätoiminnot ovat toistaiseksi peruttu. Niistä informoidaan ryhmien osallistujia. Myös perhekeskusverkostojen tapaamisia pidetään etäyhteyksin. Tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan tapaamiset ovat toistaiseksi tauolla. 

Perheneuvolan ja nuorisovastaanoton puhelinpäivystysaikoja laajennetaan. Maanantaista 23.3. alkaen perheneuvolan puhelinpalvelussa palvellaan arkipäivinä kello 9-18 numerossa 014 266 3590. 

Nuorisovastaanoton puhelinpalvelu palvelee maanantaista 23.3. alkaen arkipäivinä kello 9-18 numerossa 014 266 0150.

Psykososiaalisissa palveluissa lisätään etäyhteyksiä ja puhelinpalveluita  

Ei-kiireelliset lasten, nuorten ja perheiden palvelut tarjotaan rajoitetusti perheneuvolassa, nuorisovastaanotolla ja psykologipalveluissa. Varhaisen tuen palveluissa hoidetaan kiireellinen lapsiperheiden palveluohjaus, sosiaalityö, perhetyö ja kotipalvelu. Perheoikeudellisia palveluja tarjotaan rajallisesti: Isyyden vahvistamiset, valvotut tapaamiset ja huolto, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset turvataan poikkeusoloissakin. Kaikissa palveluissa lisätään tarpeenmukaista ohjausta, neuvontaa sekä etäyhteyksien ja puhelinpalvelun käyttöä. 

Muutoksia kouluterveyden- ja opiskeluterveydenhuollossa 

Jyväskylän perusopetuksen oppilaiden kouluterveydenhuollon palvelut järjestetään 23.3. alkaen poikkeusoloissa keskitetysti Kilpisen (Honkaharjuntie 6) ja Mankolan (Saarijärventie 21) kouluilla. Kouluterveydenhoitajan vastaanotot toimivat maanantaista perjantaihin ajanvarauksella. Ajanvaraus vain puhelimitse ma-pe klo 8-14 numerossa 050 308 7324. 
 
Keskitetyssä palvelussa on saatavilla tarvittaessa myös oppilashuollon (koulukuraattorin ja -psykologin) palveluja. Kouluterveydenhuollon lääkärivastaanottoja ei ole toistaiseksi tarjolla. Keskitetyn kouluterveydenhuollon palveluihin voit varata ajan esimerkiksi rokotuksille sekä lääkitykseen liittyvään seurantamittaukseen esimerkiksi ADHD-lääkityksen osalta. 
 
Hankasalmen kouluterveydenhuollon puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 12-13 p. 040 047 8461.Terveydenhoitajan kanssa voi sopia tarvittaessa vastaanottoajan.
 
Uuraisten kouluterveydenhuollon puhelinpalvelu on avoinna ma-pe klo 12-13 p. 050 351 8720. Terveydenhoitajan kanssa voi sopia tarvittaessa vastaanottoajan.
 
Akuuteissa ja kiireisissä asioissa koululaiset ottavat yhteyttä toimiville terveysasemille.

Opiskeluterveydenhuollon sovitut vastaanottoajat toteutuvat pääsääntöisesti. Ajanvaraukseton vastaanotto on suljettu 18.3.2020 alkaen. Sairauslomatodistuksia infektiosairauksissa annetaan ainoastaan puhelimessa tehdyn arvioinnin perusteella. Yhteydenotot puhelimitse ma-to kello 8-16 ja pe kello 8-13. Opiskelijaterveydenhuollon numero on 014 266 2260. 

Ikääntyneiden palveluita supistetaan lisää 

Ikääntyneiden palveluissa toimintoja supistetaan lisää riskiryhmään kuuluvien ikäihmisten suojaamiseksi. Jyväskylän kaupungin muistipoliklinikka on suljettu toistaiseksi 18.3. alkaen ja kaikki ennalta sovitut ajat peruutetaan 13.4. saakka. Asiakkaille tiedotetaan henkilökohtaisesti peruuntuneista ajoista.  

Omaishoidon lähihoitajat tekevät normaalista poiketen vain kaikista kriittisimmin tarvittavat käynnit. Nykyisten asiakkaiden lisäksi hoitajat tekevät kotikäyntejä asiakkaille, joilla lyhytaikaishoidon jaksoja on jouduttu perumaan. Uusista turvapuhelinasennuksista hoidetaan vain todella kiireelliset. 

Kaupunki sulki jo toissa viikolla toistaiseksi ikääntyneiden hyvinvointikeskukset ja kuntouttavan päivätoiminnan yksiköt. Myös virtapiirikerhotoiminta on keskeytetty. Lyhytaikaishoidon toimintayksikkö Akseli ja Elinan toimintaa supistettiin ja tuleviin viikkoihin sovitut lyhytaikaisjaksot peruutettiin. Kaupunki on myös kieltänyt kaikki vierailut ikäihmisten asumisyksiköissä. 

Sosiaalipalveluissa suositellaan puhelinasiointia ja turvataan välttämättömien palveluiden jatkuvuus

Asiakkaille suositellaan puhelinasiointia ja Hyvis-palvelun käyttöä, mikäli se on mahdollista. Henkilöstö on yhteydessä asiakkaisiin pääasiassa puhelimitse ja etäyhteyksillä, välttämättömiä kotikäyntejä lukuunottamatta. Lastensuojelussa ryhmätoiminnat jäävät toistaiseksi tauolle.  

Aikuissosiaalityössä sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta ja kuntouttava työtoiminta ovat tauolla. Tämän hetken mukaan tauko kestää 13.4. saakka. 

Ryhmätoiminnat Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla ja Nuorten aikuisten palvelukeskus, J-Napissa jäävät tauolle. Päihteilevien palvelukeskus Hanska on toistaiseksi suljettuna. 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa pieniä muutoksia

Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta on ollut keskeytettynä maanantaista 16.3. alkaen. Asiakkaiden lyhytaikaishoidon jaksot kaupungin omissa yksiköissä perutaan toistaiseksi. Vammaispalveluista pidetään tarvittaessa yhteyttä keskeytettyjen palveluiden asiakkaisiin ja perheisiin.  

Jyväskylässä vammaispalvelulain mukaisissa vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa on pieniä muutoksia poikkeusolojen aikana.
 
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluita eli VPL-kuljetuksia ei yhdistellä koronasta johtuvan poikkeustilan aikana, jotta tartuntoja voidaan välttää. Kuljetuksen voi tilata kyydinvälityskeskuksesta 15 minuuttia ennen lähtö- tai paluuaikaa. Poikkeusolojen vuoksi poiketaan aiemmista määritellyistä tunnin ja puolen tunnin tilausajoista, jotta asiakkaiden asiointi olisi nopeampaa ja he pääsevät nopeammin kotioloihin. Muutoin kuljetukset toimivat normaalisti. 
 
Kyydinvälityskeskuksen tilausnumero on 014 266 3932. Kuulovammaiset voivat varata matkan myös tekstiviestillä numerosta 050 4113 300.
 
Ryhmäkuljetukset päiväkeskuksiin sekä työ- ja päivätoimintakeskuskuljetukset ovat tauolla niin pitkään kuin kyseiset keskukset ovat suljettuina.

Matkailijoiden rokotusvastaanotto 

Matkailijoiden rokotusvastaanoton puhelinpalvelu on toistaiseksi suljettu. Ulkoministeriön ohjeiden mukaan ulkomaille matkustaminen ei ole suositeltavaa. 

Muutoksia lääkäri- ja sairaanhoitajavastaanottoaikoihin, suun terveyden ja kuntoutuksen palveluihin

Uusia, kiireettömiä lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoaikoja ei anneta toistaiseksi. Asiakkaat ovat myös itse peruneet aikojaan. Osa sovituista, kiireettömistä vastaanottoajoista pystytään hoitamaan puhelimitse. Lääkärit ja sairaanhoitajat arvioivat parhaimman ratkaisun potilaan hoidontarpeen näkökulmasta.

Lisäksi kuulontutkimuksia on peruttu yli 70-vuotiailta, ellei kuulontutkimus ole arvioitu välttämättömäksi tehdä.

Suun terveydenhuollossa on toistaiseksi peruttu oikomisseulat, kiireetön oikomishoito, koululaisten pop up- tarkastukset, suuhygienistin sekä yli 70-vuotiaiden potilaiden kiireettömät hoitoajat.

Kuntoutuksen ryhmätoiminta ja salien itseharjoittelijoiden käynnit on peruttu toistaiseksi. Tekninen palvelu on toistaiseksi keskeyttänyt sosiaali- ja terveyspalveluiden laitteiden määräaikaishuollot ja keskittyy akuutteihin korjauksiin ja huoltoihin.