Ajalla 19.3.-13.4. kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse normaaleina koulu- ja oppilaitoskohtaisina puhelinaikoina. Yksilövastaanotot toteutetaan ensisijaisesti etävastaanottona puhelimen, Skype tai Teamsin välityksellä.

Jyväskylän opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut jatkuvat esi- ja perusopetuksen kouluja ja toisen asteen oppilaitosten toimintaa koskevien Suomen hallituksen linjausten mukaisesti tietyin rajoituksin. Ajalla 19.3.-13.4. kuraattorit ja psykologit tavoittaa puhelimitse normaaleina koulu- ja oppilaitoskohtaisina puhelinaikoina. Esi- ja perusopetuksen puhelinaika on ti ja to 10-11 ja toisen asteen puhelinaika ma-pe klo 12-12.30. Myös muina aikoina puheluihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. 

Yksilövastaanottotyö kouluilla, oppilaitoksilla sekä muissa toimipisteissä jatkuu ja vastaanottoaikoja kuraattoreille ja psykologeille voi varata. Yksilövastaanotot toteutetaan ensisijaisesti etävastaanottona puhelimen, Skype tai Teamsin välityksellä. Tarvittaessa käynti pyritään toteuttamaan myös normaalina vastaanottokäyntinä, jolloin vastaanotolle tullaan vain terveenä. Jos asiakkaalla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita, tulee tapaaminen toteuttaa etäyhteyksillä. 

Sen sijaan perhetapaamisia, verkostotapaamisia ja muita monialaisia palavereita ei järjestetä kouluilla ja oppilaitoksilla toistaiseksi, ellei tilanne sitä akuutisti vaadi. Jo sovitut siirretään tai hoidetaan etäyhteyksillä. 
Opiskeluhuollon palvelut muistuttavat, etteivät Wilma-järjestelmä ja WhatsApp ole edelleenkään mahdollista asiakasasioinnissa.  

Lisätietoja: 
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut, puh. 014 266 1803 
Henkilöstön yhteystiedot