Leudon talven ja metsäteollisuuden lakkojen vuoksi lähimetsien hoitotyöt jäävät kesken Sääksvuoren ja Nenäinniemen alueilla.

Molemmilla asuinalueilla puuston harvennuksia jää tekemättä noin 20-30 hehtaarin verran. Hakkuita Sääksvuoressa ja Nenäinniemessä jatketaan joillain kohteilla vielä lopputalven ja alkukevään ajan, mutta talvikorjuukohteilla työt jäävät seuraavalle talvelle. Hakkuita ei tehdä lintujen pesimäaikana.

Pääosa Kuohun, Ruokkeen ja Vesangan lähimetsien hoitotöistä siirtyy ensi vuodelle. Työt pyritään kuitenkin aloittamaan jo tulevana kesänä säästä riippuen. Jos kesä on sateinen ja maa pehmeä, siirretään toimenpiteitä myöhemmäksi.

Kangasvuoren alueella viimeiset metsänhoitotyöt saadaan päätökseen lähiviikkoina.

Lähimetsien hoitokierros jatkuu

Lähimetsien hoitotöissä keskitytään vuosittain 2-3 asuinaluekokonaisuuteen. Näin kullakin asuinalueella tehdään hoitokierros 10-15 vuoden välein.

Seuraavaksi hoitokierrokseen tulevat Sarvivuoren, Kinkovuoren, Säynätsalon, Lehtisaaren ja Muuratsalon lähimetsät. Töiden on määrä käynnistyä syksyllä ja jatkua ensi talven yli. Alueen asukkaita tiedotetaan tarkemmin ennen töiden alkamista kotiin jaettavin tiedottein, jolloin asukkaiden on myös mahdollista esittää puunkaatotoiveita kiinteistöjensä läheisyydestä. Omakotitaloissa puunkaatotoiveisiin liittyvät asiat hoidetaan kiinteistön omistajan kanssa ja taloyhtiössä hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän kanssa.

Asukkaiden toiveiden lisäksi lähimetsien hoidossa painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia sekä turvallisuutta. Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään lähimetsissä säästämällä monimuotoisuudelle tärkeitä vanhoja puita ja pökkelöitä sekä jättämällä metsään enemmän lehtipuustoa ja eri kehitysvaiheissa olevia puita.

Lisätietoa kaupungin metsienhoidosta.