Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 16.3.2020, että Jyväskylän kaupungissa otetaan 17.3.2020 alkaen käyttöön hallintosäännön liitteen 2 mukainen erityistoimivalta. Asia käsiteltiin kiireellisenä hallituksen kokouksessa. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus myös päättää erityistoimivallan lakkaamisesta.

Jyväskylän kaupungin hallintosäännön liitettä 2, Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, sovelletaan vakavissa häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa (1 §). Vakavilla häiriötilanteilla tarkoitetaan tapahtumia ja tilanteita, jotka edellyttävät kaupungin johtamisessa tai palvelutuotannossa normaalioloista poikkeavia toimenpiteitä, tehtäviä ja toimivaltuuksia (2 §).

Maailman terveysjärjestä WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Todennäköistä on, että tilanne kehittyy laajaksi epidemiaksi myös Suomessa. Koronavirukseen liittyvissä toimissa noudatetaan yhtenäistä linjaa koko Suomessa (THL, maan hallitus). Kysymyksessä on liitteen 2 tarkoittama poikkeuksellinen tilanne, jossa kaupungin normaaliajan johtamisjärjestelmä ei ole riittävä väline tilanteen hallitsemiseksi.

Erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kaupunginhallitus tai kiireellisessä tapauksessa kaupunginjohtaja kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä (5 §).

Erityistoimivallan käyttöön ottaminen tarkoittaa, että kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialojen välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä (5 §).

Kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee päätökset kaupungin poikkeusolojen johtoryhmässä johtoryhmän jäsenen tai kokoukseen osallistuvan asiantuntijan esittelystä (5 §).

Valtuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot sekä johtokunnat toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten normaalioloissa ottaen huomioon kaupunginjohtajan toimivallan (6 §).

Toimielinten kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä viikosta 13 eli 23.3.2020 alkaen toistaiseksi. Valtuuston kokoontumisista päätetään erikseen, kertoo kaupungin kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Eron myöntäminen Pentti Tossavaiselle (SDP) luottamustehtävistä

Pentti Tossavainen on pyytänyt 11.3.2020 eroa luottamustehtävistään henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
1.Kaupunginvaltuusto myöntää Pentti Tossavaiselle eron varavaltuutetun tehtävästä.
2.Kaupunginvaltuusto myöntää Pentti Tossavaiselle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uuden varajäsenen kaupunginhallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Lisätietoja:

  • kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
  • kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
  • kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
  • kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501