Jyväskylän kaupungin vammaispalveluiden sosiaalityön aluejakoa on uudistettu 16.3.2020 alkaen. Vammaispalveluihin on saatu vahvistusta yhden uuden sosiaalityöntekijäresurssin verran. Resurssilisäyksen myötä sosiaalityöntekijöiden palvelualueet pienenevät eli yksittäisellä sosiaalityöntekijällä on jatkossa vähemmän asiakkaita vastuullaan. 


- Tämä on positiivinen muutos sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta. Odotusajat sosiaaliyöntekijöiden tapaamisille lyhenevät ja näin ollen hakemusten käsittely nopeutuu. Ja kun asiakasmäärät kasvavat, resurssilisäyksellä varmistetaan palvelutakuun toteutuminen määräajassa, toteaa johtava sosiaalityöntekijä Nita Partio. 
  
Aluejakomuutos on pyritty tekemään siten, että mahdollisimman monella asiakkaalla omatyöntekijä säilyy ennallaan, mutta luonnollisesti joillakin asiakkailla omatyöntekijä tulee vaihtumaan.  


- Asiakkuudet siirtyvät uusille työntekijöille hallitusti. Aiemmat omatyöntekijät perehdyttävät uudet työntekijät tarvittaessa ihan asiakaskohtaisesti, johtava sosiaalityöntekijä Juho Suortti selvittää. 
  
Asiakkaita on tiedotettu ja tiedotetaan aluejakomuutoksista ja mahdollisista omatyöntekijävaihdoksista lähiviikkojen aikana asiakastapaamisilla. 
  
Vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä vastaa asiakkaan palvelusuunnitelman sekä erityishuolto-ohjelman laatimisesta ja päivittämisestä yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muun moniammatillisen verkoston kanssa. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Järjestettävien palveluiden ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. 
  
Tarkemmat tiedot aluejaosta löytyvät vammaispalveluiden nettisivuilta osoitteesta: 
https://www.jyvaskyla.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaisten-palvelut/palveluiden-hakeminen-ja-yhteystiedot  
  
Lisätietoja: 
  
johtava sosiaalityöntekijä Juho Suortti, p. 014 266 4063 
johtava sosiaalityöntekijä Nita Partio, p. 014 266 8680, paikalla 23.3.2020