First Lego League (FLL) on 9-16-vuotiaille järjestettävä Robotiikka ja tiedekasvatus Ry:n organisoima valtakunnallinen kilpailu, johon osallistuvat oppilasjoukkueet suunnittelevat robotiikan avulla ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.

Lisätietoja: 
luokanopettaja Hanna Hämäläinen, Puuppolan koulu, puh. 050 311 9942 
luokanopettaja Ilkka Kinnunen, Kuokkalan koulu, puh. 014 266 4489 
luokanopettaja Maarit Karvinen, Kuohun koulu, puh. 014 266 4546 
luokanopettaja Aleksi Korpela, Jyskän koulu, puh. 014 266 4529  
First Lego League –toiminta, Robotiikka ja tiedekasvatus Ry 

Oppilasjoukkueiden kilpailutehtävissä arvioidaan robotiikkaa ja sen hyödyntämistä sekä tiedeprojektia ja ongelmaan esitettäviä ratkaisuehdotuksia. Joukkueet suunnittelevat, rakentavat ja ohjelmoivat robotin suorittamaan etukäteen valitut tehtävät sekä testaa ja parantelee ohjelmaa ja robottia saadun palautteen mukaisesti. Tiedeprojektissa valitaan lähiympäristöstä ongelma ratkaistavaksi ja ratkaisusta rakennetaan lopuksi pienoismalli legoilla. Kaikkien kilpailutöiden toteutuksesessa arvioidaan rehellistä ja toisia kunnioittava toimintatapaa.   

Tiedeprojekteissa etsitään ratkaisuja arjen ilmiöihin 

Puuppolan koulun 4A-luokan oppilaat osallistuivat First Lego League -alkukilpailuun ensimmäistä kertaa, koska oppilaat halusivat kokeilla robottien ohjelmointia kilpailumielessä.   

-Aloitimme projektin ennen joulua rakentamalla kilpailualustan tehtävät. Joulun jälkeen ohjelmoimme ja muokkasimme robotit ja käynnistimme varsinaisen tiedeprojektin. Pyrimme pitämään koko suunnittelun ajan hauskaa ja kilpailuun osallistuimme kokeilumielellä, kertovat Puuppolan 4A-luokan oppilaat. 

Puuppolan koulun kilpailutyössä etsitään ratkaisua kierrättämiseen uudenlaisella robottiroskakorilla, joka kierrättää ihmisen puolesta. Eli roskat voi viedä isoon roskakoriin, joka automaattisesti robotiikan avulla lajittelee roskat oikein. Aluekarsinnan palautteen pohjalta oppilaat ovat vielä hioneet tiedeprojektia ja muun muassa hankkineet asiantuntijalausuntoja SM-kisaa varten. 

Kuokkalan yhtenäiskoulun 6A The Flash-tiimi osallistuu sekä ohjelmointiin että tiedeprojektiin. Kolmas osatekijä on joukkueen ydinarvot, jotka joukkue kisassa esittää. The Flash-joukkueen tiedeprojekti käsittelee roskaamista. Oppilaat ovat suunnitelleet robottia ja peliä, jolla kannustettaan ihmisiä pitämään huolta ympäristöstä ja vähentämään roskaamista. 

Kuohun koulusta finaalissa kisaa kaksi 5. luokan oppilaista koostuvaa joukkuetta ohjelmoinnin ja tiedeprojektin sarjoissa. Kuohun koulun tiedeprojektissa suunnitellaan laavua kyläläisten ja päiväkotikoulun käyttöön.   

Jyskän koulun joukkueen muodostavat 5.-6. luokkien valinnaisaineryhmästä ilmoittautuneet oppilaat. Joukkue osallistuu sekä ohjelmointiin että tiedeprojekti-sarjaan. Tiedeprojektissa Jyskän koulun joukkue etsii uusia ratkaisuja muovin kierrättämiseen.  

Robotiikka ja ohjelmointi kuuluvat opetussuunnitelman laaja-alaisiin taitoihin 

Ohjelmointi, robotiikka ja tiedekasvatus ovat kiinteä osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Ohjelmointi tarjoaa oppilaille kokemuksia ja oivalluksia teknologiasta ja kuinka teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. Ohjelmointi ja koodaaminen laajentavat eri-ikäisen oppilaan ajatteluntaitoja ja lisäävät matemaattista ymmärrystä.  

Osallistuminen First Lego League –kilpailuun kehittää oppilaan laaja-alaisia taitoja ajattelusta ja kuinka oppimista voi oppia. Samalla karttuvat kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun, tieto- ja viestintäteknologian sekä osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen taidot.