Saarenmaan koululle 18.3. suunniteltu keskustelutilaisuus täydentävien sisäilma- ja kosteusvauriotutkimusten tuloksista on peruttu.

Aiemmin tiedotettu keskustelutilaisuus uusista sisäilmatutkimuksen tuloksista Jyväskylän Saarenmaan koululla 18.3. klo 18.00 on peruttu. Tilaisuuden peruuttamisen syy on 12.3. Jyväskylän kaupungin tekemä linjaus yleisötilaisuuksista. Asiasta on informoitu koululaisten huoltajia Wilma-viestillä.

Saarenmaan koululla helmikuussa tehtyjen täydentävien sisäilma- ja kosteusvauriotutkimusten tulokset ovat valmistuneet. Tulokset tukevat aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja osoittavat osassa rakenteita olevan home- ja lahovaurioita. Koulun sisäilmanäytteissä havaittiin kosteusvaurioindikaattoreita (mikrobeja), alakerrassa niitä oli yläkertaa enemmän. Otetuissa materiaalinäytteissä ei havaittu elävää mikrobikasvua.

Tutkimusraportti on luettavissa myös koulun nettisivuilla: https://peda.net/jyvaskyla/saarenmaankoulu/vanhemmille/s.

Tulokset eivät muuta näkemystä koulun tilanteesta

Sivistyslautakunta käsittelee Saarenmaan koulun tilannetta kokouksessa 25.3.2020. Lautakuntaan valmistellaan esitystä koulun lakkauttamisesta syksystä 2020 alkaen. Lopullisen päätöksen lakkautuksesta tekee valtuusto. Esitys lakkauttamisesta perustuu aiempiin päätöksiin, viimeisimpänä kaupunginvaltuuston 25.11.2019 hyväksymään talousarvioon, johon on kirjattu: ”Saarenmaan koulun kouluyksikön toiminta päättyy syksystä 2020 alkaen kaupunginvaltuuston 13.5.2019 hyväksymien perusopetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Asia tuodaan sivistyslautakunnan kautta valtuuston päätettäväksi alkuvuonna 2020.

Uudet tutkimustulokset eivät muuta aiempaa näkemystä koulun tilanteesta. Tilapalvelu toteaa lausunnossaan rakennuksen olevan mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Perusopetuksen näkökulmasta koulun toiminnalliset ominaispiirteet eivät estä opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteutumista, mutta haastavat sitä jossain määrin. Saarenmaan koulun toiminnan jatkaminen kuitenkin edellyttäisi myös perusopetuksen näkökulmasta välttämättömien korjausten tekemistä koulurakennukseen. Koulun välttämättömien korjausten kustannuksiksi on arvioitu 850 000 euroa. 

Korjaustoimenpiteet olisi mahdollista aloittaa aikaisintaan vuoden 2021 alussa ja niiden arvioitu kesto olisi noin 12 kuukautta, minkä aikana koululla ei voisi järjestää opetusta. Koulun peruskorjaus- tai uudisrakennusvaihtoehtoja ei ole sisällytetty Tilapalvelun investointiohjelmaan vuosille 2020-2025, vaan korjaus vaatisi lisäbudjetoinnin nykyiseen talousarvioon vuosille 2020-21. 

Saarenmaan koulun oppilaat ovat käyneet koulua Savulahden päiväkotikoulussa tämän lukukauden alusta alkaen. Saarenmaan koulun toiminnot siirrettiin Savulahteen Saarenmaan koululla tehdyn työsuojelutarkastuksen jälkeen, kun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi kehotuksen ryhtyä toimenpiteisiin työntekijöiden terveydelle haitallisesta sisäilmastosta aiheutuvan altistumisen estämiseksi. Huolen olivat nostaneet aiemmin esiin työsuojelu sekä ympäristöterveystarkastaja.

Lisätietoja
Jyväskylän kaupunki,
- Sami Lahti p. 014 266 4985, perusopetuksen palvelujohtaja 
- Petteri Kontro, p. 014 266 0976, Jyväskylän Tilapalvelun kiinteistöjohtaja 
 

Kaupunginosa: