Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 10.3.2020 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakenteen toimialan tilinpäätöstä vuodelta 2019.

Lisätietoja:

- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jyvaskyla.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jyvaskyla.fi

Tilinpäätös vuodelta 2019 merkittiin tiedoksi

Kaupunkirakennelautakunta merkitsi tiedoksi kaupunkirakenteen toimialan tilinpäätöksen vuodelta 2019. Toimialan kate toteutui noin 1,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota positiivisempana. Tulot ylittyivät katupalveluissa, metsätoimessa, tonttipalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Rekrytointihaasteiden takia menosäästöjä kertyi erityisesti henkilöstömenoista kaikilla palvelualueilla.

Lautakunta päätti yksityistieavustuksista 

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että yksityistieavustukset myönnetään vuonna 2020 kunnossapitoavustuksina samoilla perusteilla kuin vuonna 2019. Kunnossapitoavustuksien määräksi vuodelle 2020 vahvistettiin 1. luokassa 510 euroa per kilometri per vuosi, 2. luokassa 415 euroa per kilometri per vuosi, 3. luokassa 190 euroa per kilometri per vuosi sekä 4. luokassa 100 euroa per tie per vuosi.

Avustusta voi hakea 16.3.–30.10.2020. Avustuksen saamiseksi tiekunnan tai tiehoitokunnan kokous on pidettävä vuoden 2020 aikana. Vuosien 2017–2019 aikana vähintään yhden kerran avustusta saaneille riittää tiekunnan tai tiehoitokunnan vuoden 2020 kokouspöytäkirjan kopion toimittaminen Jyväskylän kaupungille viimeistään 4.1.2021. Avustuksien maksamiset aloitetaan maaliskuussa 2020.

ELY-keskukselle lausunto Pyhän Olavin kirkon rakennussuojeluesityksestä

Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry on tehnyt esityksen katolisen Pyhän Olavin kirkon, sen liitännäisrakennusten ja sisätilojen suojelemisesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain nojalla. Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt rakennussuojeluesityksestä lausuntoa Jyväskylän kaupungilta.

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki antaa Keski-Suomen ELY-keskukselle seuraavan lausunnon: "Tontilla on vireillä asemakaavamuutos, jossa tutkitaan rakennussuojelun tarpeet ja laajuus. Museoviranomaisten lausuntojen perusteella Pyhän Olavin kirkkorakennuksella on kiistatta sellaista kulttuurihistoriallista arvoa, että asemakaavaratkaisussa ainakin kirkkorakennus on suojeltava. Kerrostalo-osan (Nunnala) osalta rakennussuojelu tutkitaan asemakaavaprosessissa. Jos molemmat rakennukset suojellaan, uudisrakentamisen mahdollisuudet tontilla ovat vähäiset. Mikäli edellytyksiä uudisrakentamiselle on, se ohjataan arkkitehtuuriltaan ja mittakaavaltaan sopeutumaan tontin muuhun rakennuskantaan ja arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Kaavaprosessissa selvitetään tontin mahdolliset käyttötarkoitukset, esimerkiksi asuminen, liiketoiminta, yksityinen päiväkotitoiminta sekä mahdollistetaan katolisen kirkon toiminnan jatkuminen tontilla. Asemakaavan määräykset voivat koskea pääosin rakennuksen ulkoasua ja käyttötarkoitusta. Museoviranomaisten lausuntojen perusteella kirkkorakennuksessa on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä sisätiloja ja kiinteää sisustusta. Sisätilojen osalta ensisijainen keino tulee olla rakennusperintölain mukainen suojelupäätös, jolla voidaan taata myös sisätilojen ja kiinteän sisustuksen kuten lasimaalausten säilyminen. Museoviraston lausunnossa esitetyt suojelumääräykset turvaavat kirkkorakennuksen julkisivujen ja sisätilojen arvot. Päätösharkinnassa tulee huomioida mahdollisuus rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen.”

Ohjeistus sähköisten potkulautojen operoinnille hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi ohjeistuksen sähköpotkulautojen operoinnista. Toiminnasta saatavien kokemusten perusteella ohjeistusta voidaan tarpeen mukaan päivittää yhteistyössä toimijoiden kanssa. Koska kaupungin suorat keinot puuttua sähköpotkulautojen vuokraustoimintaan ovat rajalliset, on ohjeistus tärkeä osa hyvistä toimintatavoista viestimistä. Ohje ei velvoita toimijoita, mutta on avain hyvään yhteistyöhön kaupungin ja operaattorien välillä. Sähköpotkulaudat luetaan liikenteessä polkupyörään rinnastettavaksi kulkuvälineeksi, joiden maksiminopeus saa olla enintään 25 kilometriä tunnissa. Kävelykeskustassa lautojen nopeus saa olla maksimissaan 5 kilometriä tunnissa. Nopeusrajoituksella on tarkoitus tasata jalankulkijoiden ja lautailijoiden välistä nopeuseroa. Kävelykeskustan alueella on myös pysäköintiä koskevia rajoituksia.

Kirkkopuiston kioskia koskeva poikkeamispäätös hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi Kirkkopuiston kioskia koskevan poikkeamispäätösehdotuksen. Poikkeamista haettiin voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta sekä lupaa kellarikerrokseen rakennusluvalla myönnettyjen varastojen käyttötarkoituksen muuttamiseksi kabinetti-, sauna- ja asiakas-WC-tiloiksi.

Lautakunta päätti asettaa Köhniön uimarannan pysäköintialueen asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=9468. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.