Talous ja nuoret TAT:in kehittämässä Yrityskylässä oppilaat harjoittelevat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Yrityskylä mahdollistaa opetussuunnitelman tavoitteista oppilaiden osallisuuteen, vaikuttamiseen ja kestävän kulutuskäyttäytymiseen sekä talousosaamisen edistämiseen oivallisen ympäristön.

Lisätietoja: 
palvelujohtaja Tuija Rasinen, perusopetuspalvelut, puh. 014 266 4984 
Talous ja nuoret TAT ry:n uutinen Jyväskylän Yrityskylän käynnistymisestä 

Jyväskylään avataan lokakuussa 2020 Yrityskylä, joka tarjoaa uudenlaisen oppimisympäristön ja -kokonaisuuden perusopetuksen kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille. Talous ja nuoret TAT:in kehittämässä Yrityskylässä oppilaat harjoittelevat yhteiskunnan ja yritysten toimintaa pienoiskaupungiksi rakennetussa oppimisympäristössä. Kuudesluokkalaiset työskentelevät Yrityskylässä omassa ammatissaan sekä toimivat kuluttajana ja kansalaisena työstään saamallaan palkalla.   Yhdeksäsluokkalaisille Yrityskylä toimii työelämän ja talouden peliareenana, jossa oppilaat johtavat tiimeinä yritystään kansainvälisten markkinoiden pyörteissä. Oppilaiden yritystiimit kilpailevat keskenään markkinoilla pärjäämisestä ja hyvästä maineesta.  

Suomalainen koulutusinnovaatio rohkaisee yrittäjyyteen 

Yrityskylä on maailmallakin palkittu suomalainen koulutusinnovaatio, joka pyrkii edistämään oppilaiden rohkeutta ja intoa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. 

-Olemme iloisia saadessamme Yrityskylän Jyväskylään. Yhteistyössä Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön kanssa mahdollistamme kuudes- ja yhdeksäsluokkalaistemme osallistumisen Yrityskylä-toimintaan ensi syksystä lähtien. Oppilaiden osallisuuden, vaikuttamisen, kestävän kulutuskäyttäytymisen sekä talousosaamisen edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita opetussuunnitelmassamme. Yrityskylä tarjoaa tähän oivallisen oppimisympäristön, sanoo perusopetuksen palvelujohtaja Tuija Rasinen. 

Yritysyhteistyö tarjoaa mielenkiintoisia sisältöjä ja hyödyllisiä valmiuksia 

Yrityskylän yhteistyökumppaneina on mukana paikallisia ja valtakunnallisia yrityksiä. Mukana olo Yrityskylässä on uusi yhteistyömuoto myös Neste Rallille.  

- Haluamme katsoa tulevaisuuteen, tavoittaa uusia sukupolvia lajin parissa ja vahvistaa sitä kautta Neste Rallin yhteiskuntavastuullisuutta. Neste Ralli tulee olemaan valtakunnallisen Yrityskyläverkoston ensimmäinen tapahtumamuotoinen pienoisyritys sijoituspaikkanaan Jyväskylä. Se on hyvä osoitus rallin merkityksellistä asemasta Keski-Suomen talousalueella. Lähdimme mukaan koska haluamme tarjota oppilaille mielenkiintoisia sisältöjä ja hyödyllisiä valmiuksia tapahtumarakentamisen maailmasta, koskivatpa ne tulevaisuudessa itse rallia tai muita suuren kokoluokan yleisötapahtumia, kertoo promoottori Jani Backman Neste Rallista.