Jyväskylän kaupunki valmistelee Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien lääkäri- ja hoitajavastaanottojen siirtämistä Sairaala Novaan rakentuviin uusiin moderneihin tiloihin vuoden 2021 alussa.

Muutoksen taustalla ovat vuonna 2014 ja 2015 tehdyt päätökset siirtää Kuokkalan ja keskustan avosairaanhoidon palvelut Uuteen sairaalaan. Uusilla tiloilla korvataan Keskustan terveysaseman nykyiset tilat, joissa on ollut sisäilmaongelmia ja joiden peruskorjaaminen ei ole enää järkevää. Myös Kuokkalan terveysasema on elinkaarensa päässä. 

Muutos monipuolistaa asukkaiden palveluita, sillä Sairaala Novan tiloissa on käytettävissä mm. röntgen- ja laboratoriopalvelut, joten moni asia voidaan hoitaa yhdellä käynnillä. Myös erikoislääkäreiden palvelut ovat lähellä ja tavoite on, että erikoissairaanhoidon ammattilaisia voidaan myös konsultoida ilman, että potilaan tarvitsee siirtyä erikseen erikoissairaanhoidon tiloihin. Uudet tilat ovat sisäilmaltaan terveet ja parantavat siten työntekijöiden työolosuhteita. 

Kaikki terveyspalvelut eivät toki muuta asuinalueilta Sairaala Novaan. Kuokkalan asuinalueelle tulee jäämään mm. odottavien äitien sekä pienten lasten neuvolapalvelut, lapsiperheiden psykologipalvelut, kouluterveydenhuolto sekä hammashoitolan palveluita. Keskustan alueelle jää mm. neuvolapalvelut, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä erilaisia terapiapalveluita. Sitä, missä palveluita annetaan tai miten voidaan hyödyntää digitaalisia tai liikkuvia palveluita, mietitään yhdessä alueiden asukkaiden kanssa, kunhan siirron valmistelut etenevät tulevan kevään aikana. 

Lisäksi uuteen sairaalaan siirtyy Jyväskylän kaupunginsairaalasta 100 sairaansijaa. Sairaansijat siirtyvät pääosin Palokan sairaalasta, jossa vapautuvat osastot muutetaan remontin jälkeen ikääntyneiden palveluiden tilatarpeisiin. Kaikki Jyväskylän kaupunginsairaalan sairaansijat sijaitsevat jatkossa lähekkäin sairaala Novassa ja Kyllön sairaalassa, mikä on yhteistyön ja mm. potilaiden kuljetuksen kannalta kustannustehokasta. 

Päätökset siirroista tehtiin vuosina 2014 ja 2015

Jyväskylän kaupunki antoi 28.4.2014 kaupunginhallituksen päätöksellä ohjeet uuden sairaalan suunnitteluun. Päätöksessä linjattiin, että uuteen sairaalaan rakennetaan tilat myös Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestön avosairaanhoidon palveluille (lääkäri- ja hoitajavastaanotot) sekä kaupunginsairaalan sadalle sairaansijalle. Kaupunginhallituksen päätöksellä uuden sairaalan suunnitteluun lisättiin kaupungin tarpeisiin tulevat neliöt, jotka ovat nyt valmistumassa kaupungin käyttöön. 

Kaupunginhallituksen linjauksen myötä perusturvalautakunta teki 22.5.2014 erillisen päätöksen avosairaanhoidon palveluiden siirtämisestä uuteen sairaalaan välittömästi sen valmistuttua. Päätöksessä linjattiin, että asuinalueille jäävistä lähipalveluista tehdään vielä erilliset päätökset muuton lähestyessä. Kaupunginhallituksen linjausten ja perusturvalautakunnan siirtopäätösten pohjalta päivitettiin vuonna 2015 terveyspalveluiden palveluverkko, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.6.2015/99. (*korjattu oikea päivämäärä, alkuperäisessä tiedotteessa oli valtuuston osalta virheellinen käsittelypäivämäärä 8.5.2015)  

Sairaala Novan tilojen vuokraamisesta päätetään kaupunginhallituksessa kuluvana keväänä

Uuden sairaalan rakentamisen kääntyessä loppusuoralle, kaupunki valmistelee yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa lopullista vuokrasopimusta tilojen käyttöönoton osalta. Vuokrasopimus tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan valmistelemana kaupunginhallituksen päätettäväksi viimeistään toukokuussa. 

Terveyspalveluissa tehdään jo muuttovalmisteluja. Parhaillaan valmistellaan tiloihin vaadittavien työvälineiden ja kalusteiden hankintoja. Yhteistyötä tehdään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteistä suunnittelua sairaanhoitopiirin kanssa on tehty tiiviisti, sillä kaupungin edustajat ovat olleet mukana uuden sairaalan suunnitteluryhmissä jo vuodesta 2015 lähtien.

Miten kuljetaan, mihin pysäköidään, mitkä ovat aukioloajat…? Ota selvää ja vaikuta keväällä käynnistyvissä kuntalaisilloissa!

Kaupunki valmistautuu pitämään  alkukesän ja syksyn aikana säännöllisesti kuntalaisiltoja Kuokkalan ja Keskustan alueilla, joissa kerrotaan uuteen sairaalaan tulevista palveluista, joukkoliikenteestä, pysäköinnistä sekä palveluiden aukioloajoista. 

Samalla keskustellaan siitä, mitä palveluita alueilla järjestetään jatkossakin lähipalveluna, missä palvelut sijaitsevat, miten voidaan toteuttaa liikkuvana palveluna tai digitaalisina vastaanottoina. Kuntalaisiltojen tarkat päivämäärät ja paikat tiedotetaan kaupungin terveyspalveluiden toimesta tulevien viikkojen aikana. 

Lisätietoja: Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
Avosairaanhoidon palvelupäällikkö Anu Mutka, p. 050 311 8507
Kaupunginsairaalan palvelujohtaja Kati Seppänen, p. 050 368 0240
Perheiden ennalta ehkäisevien palveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilainen, p. 050 370 0245
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Paula Käyhkö, p. 050 517 7542