Katujen sulkeminen Neste Ralli 2020 -tapahtuman aikana

6. – 9.8.2020 järjestettävään Neste Ralli 2020 -tapahtumaan kuuluvan Harjun erikoiskokeen vuoksi on tarpeen sulkea jäljempänä päätöksessä mainitut kadut ja muut yleiset alueet.

Suljettavat kadut sijaitsevat kaupungin keskustassa, mutta sulkeminen voidaan liikennejärjestelyjen (liikenteenohjauslaitteet ja -ohjaajat) avulla tehdä niin, että se ei aiheuta liikenteelle suuria häiriöitä. Joukkoliikenne toimii lähes normaalisti pienin reittimuutoksin, pelastusajoneuvojen liikkuminen turvataan ja kiinteistöjen liikenne ohjataan tarvittaessa myös suljettuja katuja pitkin. Korvaavia pysäköintipaikkoja järjestetään asukkaille keskustaan ja Mäki-Matin asuinalueelle. Kilpailun järjestäjä AKK Sports Oy hoitaa liikennejärjestelyjä koskevan tiedotuksen ennen tapahtumaa.

Harjun alueen luontoarvot eivät estä tapahtuman järjestämistä esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylässä 6. – 9.8.2020 järjestettävässä rallin MM-osakilpailussa kahteen kertaan ajettavaa Harjun erikoiskoetta varten suljetaan seuraavat kadut ja alueet:

 • Ihantolantie ja Harjun viheralue suljetaan 3.8.2020 klo 21.00 - 9.8.2020 klo 15.00. Kulku Ihantolantielle sallitaan rallin kulkuluvilla.
 • Piippuhyllyn pysäköintialue suljetaan 27.7.2020 klo 8.00 – 11.8.2020 klo 18.00.
 • Sepänpuiston pysäköintialue (LP-alue) suljetaan kokonaan 27.7.2020 klo 8.00 – 11.8.2020 klo 18.00.

Harjun erikoiskokeiden takia seuraavat kadut suljetaan torstaina 6.8.2020 klo 10.00 - lauantai 8.8.2020 klo 02.00:

 • Yliopistonkatu 2-28. Vaasankadun ja Kilpisenkadun välinen osuus. Tontille ajo sallitaan kiinteistöille 2-8 ja 26-28.
 • Sepänkatu. Harjukadun ja Rajakadun välinen osuus.
 • Pitkäkatu 45 - 61. Kortesuonkadun ja Tanhuantien välinen osuus. Tontille ajo sallitaan Pitkäkadun kiinteistöille 35-39, 38-44, 67 ja 78.
 • Kortesuonkatu. Kenttäkadun ja Pitkäkadun välinen osuus.

Suljetuista kaduista liikenteelle avataan perjantaina 7.8.2020 klo 00.00 - 12.00 seuraavat kadut:

 • Yliopistonkatu 2 - 8. Vaasankadun ja Cygnaeuksen kadun välinen osuus. Liikenteelle avataan ainoastaan Voionmaankadun suuntaan kulkeva liikenne.
 • Sepänkatu
 • Pitkäkatu
 • Kortesuonkatu.

Lisäksi Cygnaeuksenkadun, Gummeruksenkadun, Kilpisenkadun, Harjukadun ja Mäki-Matin asuinalueiden katujen liikennettä rajoitetaan erikoiskokeiden aikana. Tontille ajo sallitaan. Kauppakadun liikennettä joudutaan rajoittamaan Harjun erikoiskokeiden aikana, mikäli Kauppakadun läpiajomahdollisuus on estynyt Kilpisenkadun työmaan vuoksi. Kadulla sallitaan tontille ajo sekä huoltoajo.

Siltä osin, kun on tarpeen sulkea liikenteeltä erikoiskokeen kilpailureittiin kuulumattomia katuja, päättää sulkemisesta poliisi.

Hämeenlahti, asemakaavan muutos sekä sitovan tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajantasaistaa alueen asemakaavat vastaamaan kaupungin yleiskaavan mukaisia tavoitteita, alueella toteutunutta maankäyttöä sekä yrityselämän tulevia tarpeita. Alueelle osoitetaan teollisuus-, liike- ja varastorakennusten korttelialueita, josta osa rajataan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaksi. Lisäksi alueelle osoitetaan kaksi luonnonsuojelulain mukaisesti perustettua suojelualuetta, lähivirkistysalueita, katualueita, yksityinen lomakiinteistö sekä venesatama-alue. Kaava-alueen pinta-ala on noin 50 hehtaaria.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: https://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1016

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 4.2.2020 tarkistetussa muodossa.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2019 osalta

Vuoden 2019 lopussa oli käsittelemättä 14 valtuustoaloitetta. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteet 1-3 loppuun käsitellyiksi ja merkitsee muiden aloitteiden osalta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2019

Kuntalaisaloitteita on tullut yhteensä parikymmentä. Kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset on julkaistu 1.1.2019 alkaen kaupungin verkkosivuilla:
https://www.jyvaskyla.fi/info/yhteys/kirjaamo/kuntalaisaloite/kuntalaisa...

Palkkausta koskeva oikaisuvaatimus

Jyväskylän kaupunkiin virkasuhteessa oleva henkilö on 26.11.2019 toimittanut Jyväskylän kaupungille oikaisuvaatimuksen palkkaukseensa liittyen.
Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen, koska perusteita oikaisuvaatimuksen hyväksymiselle ei ole.
Työnantajana Jyväskylän kaupunki on velvollinen noudattamaan kunnallisen virkaehtosopimuksen määräyksiä. Palkkausta ei ole mahdollista oikaista oikaisuvaatimuksessa vaaditulla tavalla. Palkkaus on määräytynyt voimassa olevan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on perustunut virka- ja työehtosopimukseen perustuvaan kaupungin palkkausjärjestelmään. Näin ollen myöskään taannehtivia palkkasaatavia ei ole syntynyt.

Vammaisneuvoston asiantuntijajäsenet sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla

Kaupunginhallitus vahvisti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijajäseneksi vammaisneuvostoon palvelupäällikkö Päivi Junnilaisen ja hänen varajäsenekseen palvelujohtaja Hanna Vihavaisen vammaisneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Esityslistan julkinen versio on pöytäkirjan julkaisuun saakka luettavissa kaupungin verkkosivuilta.
https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.h...

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, p. 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, p. 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

Asiasanat: