Miten ja milloin käytät Jyväskylän ulkokenttiä? Vastaa kyselyyn jakamalla käyttökokemuksesi. Tietoja hyödynnetään kenttien kehittämiseksi.

Lisätiedot

maisemasuunnittelija Mari Kiili, p. 014 266 5147, mari.kiili[at]jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki kartoittaa asukkaiden kokemuksia ulkokentistä ja niiden kehittämisestä karttapohjaisella nettikyselyllä. Kyselyn avulla kerätään asukkaiden kokemuksia Jyväskylän ulkokenttien kesä- ja talviaikaisesta käytöstä, sekä asukkaiden näkemyksiä kenttien kehittämistarpeista. Palautetta voi antaa myös yleisesti kaupungin viher- ja liikuntapalveluista. Vastaukset toimivat pohjatietona ulkokenttien kehittämistoimia pohdittaessa. 

Kysely koskee kivituhka- sekä tekonurmikenttien lisäksi esimerkiksi jääkiekkokaukaloita, skeittipaikkoja, koirankoulutuskenttiä, yleisurheilun harjoitusalueita ja rantalentopallokenttiä. Näitä kenttiä sijaitsee esimerkiksi lähiliikuntapaikoilla, liikuntapuistoissa, leikkipuistojen yhteydessä sekä koulujen pihoilla.

Kysely on avoinna kolme viikkoa keskiviikkoon 11.3.2020 asti osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/7900.

Osa viher- ja liikuntapalveluiden kehitystyötä

Ulkokenttiä koskevaa kehitystyötä tehdään kaupungilla yhteisesti viher- ja liikuntapalveluiden kanssa, koska ulkokenttiä on molempien alueilla. Myös tilapalvelun alueilla, kuten esimerkiksi koulujen pihoilla olevat kentät huomioidaan. Liikuntapalvelujen ylläpitämiin liikuntapaikkoihin pääset tutustumaan Liikuntapaikat sivuilta.

Viherpalveluita ja niiden kehittämistä ohjataan viherpalveluohjelmalla eli KymppiV:llä. KymppiV on pitkän tähtäimen suunnitelma, jossa esitellään viheralueiden kehittämisen tavoitteet seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Ohjelma on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa kesällä 2019. Ulkokentät ovat tällä hetkellä KymppiV:n teemana, ja siksi juuri nyt kenttien kehittämiseen on tartuttu. Kenttiä tarkastellaan koko kaupungin tasolla ja nyt toteutettavalla kyselyllä saadaan arvokasta pohjatietoa kenttätarkasteluihin. KymppiV-ohjelma toimii vuosittain kaupungin talousarvion laadintaa ohjaavana dokumenttina viherpalvelujen osalta. Kyselyn vastausten ja muun pohjatiedon perusteella laadittava kenttätarkastelu auttaa osaltaan ohjaamaan viherpalvelujen kunnostuksia ja uusia investointeja tasapuolisesti, järkevästi ja oikea-aikaisesti suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin sekä hallitsemaan viherpalveluverkon kattavuutta.