KUTU Päivien teemana on tänä vuonna tieto ja ilmiöt.

Tapahtuma tarjoaa tuttuun tapaan tietoa kulttuurialan ajankohtaisista asioista ja mahdollisuuden verkostoitua kollegoiden kanssa. Ohjelma rakentuu tieto ja ilmiöt -teeman ympärille.  

Millaista tietoa kulttuurituottaja tarvitsee työssään, mistä sitä saa ja miten muotoilemme saadusta tiedosta kokonaisuuksia, jotka palvelevat asetettuja tavoitteita, liittyvätpä ne omaan ammatilliseen kehittymiseen tai tiedon välittämiseen erilaisille kohderyhmille? Luvassa puheenvuoroja tutkimuksen ja tiedolla johtamisen näkökulmasta sekä konkreettisia työvälineitä tiedon keräämiseen ja soveltamiseen kulttuurituottajan töissä.  

Entä mitä ilmiöt oikeastaan ovat ja mitä merkitystä niillä on kulttuurituottajan työssä? Synnytämme kulttuuria, mutta milloin ja millä konsteilla siitä syntyy ilmiö? Miten ilmiöt vaikuttavat kulttuuriin ja kulttuuripalveluihin? Tulemme palastelemaan olemassa olevia ilmiöitä ja tutkimaan yhdessä, miten ne ovat syntyneet ja miten niitä hyödynnetään kulttuurialalla. 

Pohdimme myös millaiset ilmiöt vaikuttavat kulttuurituottajan työnkuvaan tulevaisuudessa ja miten voimme valmistautua tähän. 

"Tieto ja ilmiöt -teema on  ajankohtaisempi kuin koskaan. Tiedolla johtaminen ja tietoperustan muodostaminen ovat keskeisiä kulttuurituottajan työssä. Näiden käsitteiden avulla mm. suuntaamme palveluita sinne missä on tarvetta ja kysyntää.  Ilmiöiden haistelulla puolestaan pyrimme saamaan kiinni tulevaisuudesta ja kuinka kulttuuripalvelut siinä tulevaisuudessa asemoituvat. Kulttuurituottajapäivien teemat innostivat jo suunnittelijaryhmän innokkaaseen keskusteluun ja visiointiin ja näin tulee tapahtumaan itse päivilläkin", toteaa kulttuuripäällikkö Mari Aholainen Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalveluista ja toivottaa kulttuurituottajat ympäri Suomen tervetulleeksi Jyväskylään KUTU Päiville 14. - 15.9. 

Tapahtuma järjestetään tuttuun tapaan messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa huhtikuussa. 

 

Asiasanat: