Huhtakeskusta ja sen lähiympäristöä on tarkoitus kehittää tulevina vuosina. Suunnittelun tueksi Jyväskylän kaupunki kerää karttapohjaisella verkkokyselyllä näkemyksiä alueen asukkailta ja toimijoilta. Kyselyllä halutaan esimerkiksi kartoittaa, millainen merkitys Huhtakeskuksella ja sen palveluilla on asukkaille.

Lisätiedot:
- hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki, p. 014 266 7739, sari.valimaki[at]jyvaskyla.fi
- kaavoitustutkija Anna Isopoussu, p. 014 266 5049, anna.isopoussu[at]jyvaskyla.fi
- asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho, p. 014 266 5057, reijo.teivaistenaho[at]jyvaskyla.fi
 

- Seppälän palvelutarjonta on monipuolistunut viime vuosina, mutta uskomme Huhtakeskuksella olevan edelleen suuri merkitys lähipalvelujen saavutettavuuden kannalta, sanoo kaupungin hyvinvointikoordinaattori Sari Välimäki.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaavasuunnittelussa ja alueen muussa kehittämisessä.

- Huhtakeskuksen ja sen lähialueen tulevan asemakaavatyön tietopohjaa kerätään eri tavoin. Asukaskyselyt tuottavat sekä yksityiskohtaista että yleistä tietoa alueen olosuhteista ja ovat siten arvokasta lähtöaineistoa suunnitteluun, kertoo asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho.
 
Kysely on avoinna 6.3.2020 saakka osoitteessa  https://app.maptionnaire.com/fi/7888/. Kyselyyn voi vastata myös englanniksi osoitteessa  https://app.maptionnaire.com/en/7888/.

Hyvinvointia kaupunkisuunnittelun keinoin

Asukaskysely toteutetaan osana HYMY-verkostohanketta ja kyselyn tulokset analysoidaan yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja kuntien strategisia hyvinvointijohtamisen valmiuksia. 

- Kaupunkiympäristöllä on suuri merkitys asukkaiden hyvinvointiin. Hankkeessa tuodaan yhteen eri toimialat pohtimaan kaupunkiympäristön hyvinvointivaikutuksia ja kehitetään niitä kuvaavia hyvinvointi-indikaattoreita, kertoo kaavoitustutkija Anna Isopoussu.

Jyväskylän kaupungin lisäksi verkostohankkeessa ovat mukana Tampereen kaupunkiseutu, Lahden ja Kuopion kaupungit ja MAL-verkosto. Hankkeen on määrä kestää 2,5 vuotta ja se saa avustusta sosiaali- ja terveysministeriön (STM) myöntämästä määrärahasta.
 

Kaupunginosa: