Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan seuraava kokous on keskiviikkona 26.2.2020

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnan seuraavan kokouksen 26.2.2020 aiheita ovat mm:

Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n ostopalvelusopimus 2020
Kasvun ja oppimisen palvelujen irtaimen käyttöomaisuuden uudelleenbudjetointi vuodelle 2020
Sivistyslautakunnan selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelta 2019
Sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasäännön tarkistaminen
Esityslista on luettavissa pöytäkirjan julkaisuun saakka kaupungin verkkosivuilla osoitteessa: https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.h...

Kokouksen jälkeen päätöksistä julkaistaan tiedote Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.jyvaskyla.fi