Jyväskylän kaupunki suunnittelee maastopyöräilyyn soveltuvan retkeilyreitin rakentamista, joka kiertää kaupungin ympäri. Reitin pituus on yhteensä noin 58 kilometriä ja se tulee hyödyntämään jo olemassa olevia latuverkostoja, polkuja ja kevyen liikenteen väyliä. Reitti on kokonaisuutena käytössä vain sulan maan aikaan, sillä lumiseen aikaan osa reiteistä on ylläpidettyjä latuja, joita ei voi kävellä tai ajaa pyörällä.  

Uusia polkuja reitin varrelle tarvitsee rakentaa vain vähän, sillä olemassa olevat verkostot ovat jo nykyisellään kattavat.  Polkujen tasoa tullaan nostamaan siten, että ne ovat myös polkupyörällä ajettavissa. Reitin opasteisiin panostetaan, ettei maastoon pääse eksymään kokematonkaan kulkija. Tulevaisuudessa suunnitelmissa on rakentaa reittiin tukeutuvia lähilenkkejä reitin varrella oleviin kaupunginosiin sekä yhdistää reitti myös maakunnallisiin retkireitteihin. Hanke on saanut rahoitusta Keski-Suomen liitolta. 

Reitin kunnostustyöt käynnistyvät kesällä 2020

Reitin suunnittelutyö käynnistyi syksyllä 2019. Reitin suunnittelussa ovat olleet mukana Jyväskylän kaupungin eri toimialat sekä Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry. Reitin tasoitus-, kohotus- ja opastustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2020. Reitin fyysiset parannustyöt ja opastaminen tehdään yhteistyössä kaupungin työvoimapalveluiden työllistämisprojektien kanssa. 

Tarkempi reittisuunnitelma julkistetaan kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi keväällä 2020. Tavoitteena on saada reitti ja lopullinen opastus valmiiksi vuoden 2021 aikana.  

Liikuntapääkaupunki Jyväskylä panostaa luontoliikunnan olosuhteisiin 

Reitti on osa Jyväskylän kaupungin luontoliikuntaohjelmaa. Ohjelman avulla kaupunki haluaa päämäärätietoisesti kehittää luontoliikunnan olosuhteita. Luontoliikuntaohjelma toteuttaa vahvasti myös Jyväskylän kaupunkistrategiaa liikuntapääkaupunkina sekä resurssiviisauden edelläkävijänä. Luontoliikuntaohjelma tukee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. 

Karttakuva on reitin suunnitelmaluonnos. 

Tutustu maastopyörä- ja retkeilyreittiin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/kierros

Lisätietoja  

Projektikoordinaattori Jani Autio 
p. 014 266 3768, jani.autio[a]jyvaskyla.fi